Ændringer i klagefristen for patienterstatninger

Lovændringer for patienterstatninger og klagefrister kan have betydning for dig

Den 1. juli 2018 trådte der nye ændringer i kraft for patienterstatninger og klagefrister. Ændringerne medførte bl.a. en udvidelse af, hvem der kan få erstatning, klagefristens længde. Yderligere at erstatninger der er blevet udbetalt til patienter, ikke kan kræves tilbagebetalt samt indførsel af eget bidrag/selvrisiko.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Udvidelse af dækningsområdet
  2. Klagefristens længde
  3. Allerede udbetalt erstatninger kan ikke kræves tilbagebetalt
  4. Eget bidrag ved udbetaling af erstatning

Udvidelse af dækningsområdet

Ved de tidligere regler var det kun muligt at opnå erstatning, hvis patientskaden skete i forbindelse med behandling på offentlige sygehuse eller sygehuse, som det offentlige havde driftsoverenskomst med. I dag er det nu muligt at opnå erstatning uanset hvor skaden er sket, blot det er begået af en autoriseret sundhedsperson. En autoriseret sundhedsperson omfatter bl.a. læger, tandlæger, jordemødre, fysioterapeuter, kiropraktikere, diætister, bandagister, sygeplejersker, optikere osv. Det betyder, at hvis skaden er sket på f.eks. et plejehjem, privat hospital eller andre steder uden for offentlige sygehuse af en autoriseret sundhedsperson, kan du være berettiget til erstatning.

Klagefristens længde

Fristen for at klage over en afgørelse om erstatning, der er truffet af Patienterstatningen, er ændret fra 3 måneder til nu 1 måned. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på den kortere klagefrist. Du kan nemlig risikere, at du ikke opnår erstatning. Særligt hvis Ankenævnet for Patienterstatning ændrer afgørelsen om erstatning, så du alligevel har ret til erstatning. Vi er derfor meget opmærksomme på klagefristens længde ved patienterstatning, så du kan få anket din afgørelse til rette tid.

Allerede udbetalt erstatninger kan ikke kræves tilbagebetalt

Før lovændringen kunne man risikere, at den erstatning man havde fået udbetalt af Patienterstatningen skulle tilbagebetales. Særligt hvis Ankenævnet for Patienterstatning traf en ny afgørelse og ændrede afgørelsen, så patienten alligevel ikke var berettiget til erstatning. Dette kunne endda ske lang tid efter udbetalingen af erstatningen. Ved den nye lovændring kan patienten ikke risikere at skulle tilbagebetale udbetalt erstatning. Erstatningen vil nu først udbetales, når det ikke længere er muligt for nogen af parterne at anke afgørelsen om erstatning.

Eget bidrag ved udbetaling af erstatning

Der er ved lovændringen indført et eget bidrag/selvrisiko, når man får udbetalt erstatning. Tidligere var det alene muligt at få erstatning, såfremt erstatningen udgjorde minimum 10.000 kr. for behandlingsskader og 3.000 kr. for lægemiddelskader. Dette er nu fjernet, så der i stedet er indført et eget bidrag eller selvrisiko på 7.300 kr. Det betyder, at der fratrækkes 7.300 kr. fra din erstatning, når den udbetales.

Hvis du er i tvivl om, hvad de nye lovændringer betyder for dig, og om du alligevel er berettiget til erstatning, så kontakt os endelig for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.