AFVISER FORSIKRINGSSELSKABET DINE GENER EFTER EN TRAFIKULYKKE MED LAV HASTIGHED? SÅ LÆS MED HER.

I Advokatgruppen har vi oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra skadelidte, som har fået afvist deres personskadekrav med henvisning til, at påkørslen er sket med lav hastighed og derfor ikke kan forårsage varige skader/gener.

Forsikringsselskabets vurdering beror ofte på en såkaldt ”crashtest”, som er indhentet uden skadelidtes viden. En crashtest, som er uforståelig for de fleste, bruger forsikringsselskaberne til at påpege overfor skadelidte, at påkørslen blot var et ”lille puf”.

Forsikringsselskaberne afviser dermed helt generelt, at en påkørsel med lav hastighed er egnet til at medføre de gener, som man typisk ser efter et piskesmæld i form af: nakkegener, hovedpine, udstrålende smerter til skulder/arme samt problemer med bl.a. hukommelsen og koncentrationsevnen. Forsikringsselskabets holdning er typisk den, at ulykken alene kan være årsag til ganske få sygedage, at varige gener samt et længerevarende sygeforløb og måske mistet arbejdsindtægt og arbejdsevne må skyldes noget helt andet.

Forsikringsselskaberne vurderer dermed ikke skadelidtes sag konkret og ser ofte helt bort fra en mulig betydning af, at skadelidte var sund og rask, da ulykken skete og måske endda var i arbejde og uden sygedage op til ulykken. Forsikringsselskabet afviser derfor også typisk at indhente en vurdering af en sammenhæng mellem ulykken og generne via en speciallægeerklæring.

Som led i forsikringsselskabernes afvisning henvises der ligeledes konsekvent til, at forsikringsselskabets afslag er overensstemmende med retspraksis og lægefaglig praksis fra Retslægerådet. Det vil sige, at man giver skadelidte det klare indtryk, at en sag er ”tabt på forhånd”. Men skadelidte skal ikke give op af den grund.

Hos Advokatgruppen er vi enige i, at hastigheden kan være et moment i vurderingen af årsagssammenhæng. Derimod er vi ikke enige i, at lav hastighed i sig selv kan udelukke årsagssammenhæng mellem en trafikulykke og varige gener. Den kamp tager vi gerne med forsikringsselskaberne – særligt da det ganske enkelt er forkert, at det i retspraksis er fastslået, at lav hastighed udelukker årsagssammenhæng mellem en trafikulykke og helbredsmæssige gener af mere varig karakter.

Efter en lang kamp har vores advokat, Anders Munk Zacho, vundet en sag om netop disse spørgsmål først i byretten og sidenhen i landsretten, da forsikringsselskabet ankede denne for både dem (og os) principielle sag. Landsrettens dommere var særligt enige i, at der var årsagssammenhæng mellem færdselsuheldet og vores klients påførte nakkesmerter, hvorefter vores klient har fået medhold i, at ulykken var årsag til både et varigt mén og et længere sygeforløb, som medførte krav på både godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

I den omtalte sag var der tale om en hastighedsændring på 7 km/t. Østre Landsret afviste meget klart, at hastigheden i sig selv kunne udelukke årsagssammenhæng. Dommen viser også, at en veltilrettelagt bevisførelse og en konkret vurdering af alle oplysninger i sagen er afgørende for dommernes vurdering.

Har du en lignende sag eller en anden type personskadesag, så giver advokat Anders Munk Zacho altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag. Det gælder i alle typer af personskadesager. Påtager vi os sagen, vil det altid ske efter princippet om ”ingen erstatning – ingen regning” og du kan være sikker på, at vi fører din sag helt til dørs.