Kan COVID-19 være en patientskade, som vil berettige til erstatning?

I denne artikel kan du læse om reglerne og praksis for erstatning efter at være blevet smittet med Corona.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er Patienterstatningen?
  2. Erstatningen efter Corona
  3. Corona-erstatning opdeles i kategorier

Hvad er Patienterstatningen?

Patienterstatningen er helt overordnet en instans, som behandler og træffer afgørelser om erstatningskrav fra patienter, som er kommet til skade i forbindelse med behandling. Dette kunne eksempelvis være hos egen læge eller på et hospital.

Erstatning efter Corona

Den 10. september 2020 publicerede Patienterstatningen en artikel, hvor de oplyste, at de på daværende tidspunkt havde modtaget ansøgninger om erstatning fra 90 borgere eller deres efterladte. Men ingen at disse sager var på dette tidspunkt afgjort.

Det har nu ændret sig. Patienterstatningen den 26. oktober 2020 har anerkendt en ansøgning om erstatning fra de efterladte til mand, som døde af COVID-19. Manden var blevet smittet med COVID-19 på et offentligt sygehus.

Karen Inger Bast, der er direktør for Patienterstatningen, har selv oplyst, at de med denne afgørelse på ingen måder slår sygehuset i hovedet og siger, at de har svigtet, men at selvom personalet gør alt efter bogen, så er der også en venlig lovgivning, der giver patienter ret til erstatning, hvis de får en skade, som er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, som de blev behandlet for.

En økonomisk erstatning eller godtgørelse kan på ingen måde erstatte tabet af en ægtefælle, far eller mor, men pengene kan hjælpe en familie, som har økonomiske problemer.

Corona-erstatning opdeles i kategorier

Patienterstatningen, som på nuværende tidspunkt har registreret 144 sager om erstatning efter COVID-19, har indtil videre valgt at inddele sagerne ind i tre kateorgier.

  • Patienter smitter på sygehus, plejehjem eller lignende.
  • Aldrig eller for sendt indlagt med symptomer på COVID-19
  • Skadet på grund af udskudt behandling.

I Advokatgruppen håber vi, at patienter og pårørende får kendskab til muligheden for at få erstatning.

Tidligere på året publicerede vi i Advokatgruppen en artikel om, at COVID-19 kan udgøre en arbejdsskade, hvilket fortsat gør sig gældende. Arbejdstilsynet har lavet en vejledning, som beskriver de nærmere betingelser for, hvornår COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.

Rådgivning af specialister indenfor erstatning

Vi står altid klar med en gratis og uforpligtende vurdering af din sag i Advokatgruppen. Dette gælder i alle typer af personskadesager. Påtager vi os sagen, vil dette altid ske efter princippet om ”ingen erstatning – ingen regning”.