Det kan godt betale sig at søge om forsørgertabserstatning

Erstatningssager kan, som du måske allerede er bekendt med, trække ud i lange forløb, som kan være både meget ressourcekrævende og opslidende. Det er dog langt fra alle forløb, der foregår sådan. Særligt i sager omhandlende forsørgertabserstatning, kan forløbene være relativt korte, mens den fulde udbetaling af kravet også kan blive udbetalt relativt kort tid efter anmeldelsen til forsikringsselskabet. Nedenfor kan du læse om et konkret eksempel fra en af vores tidligere klienter, og blive klogere på hvorfor det netop godt kan betale sig at søge om forsørgertabserstatning.

Sagens gang

Vi blev i juni 2021 kontaktet af en ukrainsk advokat, idet en ukrainsk statsborger, som arbejdede i Danmark, havde mistet sin ægtefælle. Ægtefællen havde mistet livet som følge af et færdselsuheld i Danmark. Klienten ønskede i den forbindelse hjælp til eventuel erstatning som følge heraf. Vores advokatfuldmægtige Michelle Elise Holm Andersen blev sat på sagen, og startede med at indhente politiets akter. Herefter blev kravet anmeldt og opgjort over for modpartens ansvarsforsikring.

I slutningen af november 2021 anerkendte ansvarsforsikringsselskabet ansvaret og betalte erstatning i overensstemmelse med Michelles opgørelse.

Der var i den omtalte sag, tale om erstatning for tab af forsørger. Her udgjorde erstatningssummen lidt over 1.200.000 danske kroner.

I denne sag var der i alt fem måneders sagsbehandlingstid fra vi anmeldte sagen til forsikringsselskabet, til der skete fuld udbetaling af kravet. Sagsbehandlingstiden lyder måske af mere, end hvad du havde regnet med, men i forhold til de fleste erstatningssager, der indimellem kan tage flere år at afgøre, bliver denne erstatningssag anset som værende forholdsvis hurtigt afgjort.

Det behøver ikke at være dyrt at få advokathjælp

Denne forsørgertabserstatningssag er også et godt eksempel på, at det ikke behøver at være dyrt at få advokathjælp.  I denne sag betalte klienten ca. 3,5% af erstatningsudbetalingen, hvilket i denne sammenhæng svarer til 40.000 danske kr. Dette skyldes, at ansvarsforsikringsselskabet er forpligtet til at betale en del af advokatomkostningerne.

Vi oplever, at mange ikke kender til forsørgertabserstatning og derfor ikke får søgt denne erstatning i en situation, der ofte kan være overskygget af sorg.

Herunder har vi på kortfattet vis opridset, hvad forsørgertabserstatning vil sige, og hvordan et forløb kan se ud. Er du interesseret i at læse mere herom, kan du finde en uddybende artikel her.

Hvad er forsørgertabserstatning?

Hvis en pårørende til dig afgår ved døden som følge af en ulykke, som nogen er ansvarlig for, kan du være berettiget til erstatning for forsørgertab. Det er en erstatning som kompensation for udgifter forbundet med dødsfaldet og den afdødes mistede indtægt.

Hvem kan få forsørgertabserstatning?

Er du ægtefælle eller samlever til en person, der er afgået ved døden som følge af en ulykke, som nogen er ansvarlig for, har du som udgangspunkt ret til forsørgertabserstatning. Der udbetales i øvrigt forsørgertabserstatning til afdødes eventuelle mindreårige børn.

Hvordan beregnes det?

Eksempel:

Hvis den afdøde havde en årsindkomst på 400.000 kr., fastsættes forsørgertabserstatningen til en ægtefælle eller en samlever således: 400.000 kr. x 10 x 0,3 = 1.200.000 kr.

Forløbet

Erstatningssager behøver ikke at være lange, opslidende og bekostelige forløb. Vi har god erfaring med sager, der blot har et par måneders behandlingstid fra sagens anmeldelse til udbetaling af erstatningssummen. Vi tager altid højde for din situation og sætter os grundigt ind i din sag.

Læs meget mere om forsørgetabserstatning her.

Kontakt os i dag

Har du brug for hjælp til en forsørgertabserstatningssag kan altid kontakte os for en gratis, indledende samtale på telefon 76 28 14 36. Find kontaktformularen her eller udfyld den her på siden.