Dom fra Højesteret om erstatning for PTSD og særloven for tidligere udsendte soldater

Sundhedsstyrelsen vurderer at over 10% af hjemvendte soldater lider af posttraumatisk stressforstyrrelse også kaldet PTSD. Soldater er selvsagt særligt udsatte for voldsomme, farlige og traumatiserende oplevelser, der kan give symptomer på PTSD.
Der gælder helt særlige regler for soldater og deres muligheder for erstatning for psykisk belastende reaktioner i forbindelse med deres udsendelse. Hos Erstatning.dk tager vi altid højde for de nyeste særregler på området, og vil hjælpe dig trygt igennem din erstatningssag.

Læs med herunder for at få mere information om hvilke særlige regler, der gør sig gældende for soldater. Du kan også læse om, hvornår der vurderes at være grundlag for erstatning for PTSD-lidelsen, samt hvad du skal være særligt opmærksom på. Du kan også læse mere om erstatning for PTSD her.

Højesterets dom fra d. 7. marts 2022

Højesteret traf den 7. marts 2022 afgørelse i en sag om en soldat, der havde fået konstateret posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) nogle år efter sin udsendelse til Afghanistan i 2008. Fire år senere, i år 2012, blev han udsat for et voldeligt overfald i Danmark. De to hændelser havde til sammen resulteret i hans PTSD. Sagen drejede sig om, hvorvidt soldatens PTSD kunne anerkendes som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven, eller om den var omfattet af en særlov for tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret PTSD. Ifølge Højesteret kunne soldatens PTSD hverken anerkendes som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven, og var heller ikke omfattet af særloven for tidligere udsendte soldater. Soldaten fik derfor ikke tilkendt erstatning i sagen.

Særloven for tidligere udsendte soldater

Folketinget vedtog i år 2014 en lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. Særloven blev indført for at gøre det lettere for veteraner at få erstatning. Forud for indførelsen af denne lov blev sager om tidligere udsendte soldaters PTSD kun behandlet efter arbejdsskadesikringslovens regler om erhvervssygdomme. Dette betød, at mange af disse typer af erstatningssager blev afvist. Årsagen kan tilskrives, at mange først udviklede symptomer på sygdommen senere end seks måneder efter belastningens ophør. Soldaterne kunne derfor ikke leve op til de dokumentationskrav, som arbejdsskadesikringsloven stiller til sygdomsdebuten.

Højesterets dom fra d. 7. marts 2022

I sagen var der enighed om, at soldatens PTSD ikke kunne anerkendes som en erhvervssygdom efter erhvervssygdomsfortegnelsen. Dette skyldes, at sygdommen ikke havde været fuldt til stede få år efter udsendelsen, hvorfor de tidsmæssige betingelser for anerkendelse af soldatens PTSD efter erhvervssygdomsfortegnelsen ikke var opfyldt.

Højesteret fastslog, at soldatens PTSD heller ikke kunne anerkendes som en erhvervssygdom uden for erhvervssygdomsfortegnelsen, da en speciallæge i sagen havde vurderet, at 50 procent af hans PTSD skyldes udsendelsen til Afghanistan i 2008, mens de øvrige 50 procent skyldes det overfald, han senere blev udsat for i 2012. Det var derfor ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at soldatens PTSD i overvejende grad skyldes udsendelsen til Afghanistan i 2008.

For så vidt angår særloven om tidligere udsendte, bemærkede Højesteret, at særloven ikke lemper de almindelige tidsmæssige betingelser, der gælder for anerkendelse af PTSD som en erhvervssygdom. Dette indebærer, at sygdommen skal være fuldt til stede få år efter udsendelsen. Ved ”få år” forstås som udgangspunkt 1-2 år. Særloven indebærer ifølge Højesteret alene en lempelse af dokumentationskravet om, at der skal være opstået symptomer på PTSD inden for seks måneder efter belastningens ophør. Da soldaten ifølge de lægelige oplysninger i sagen først havde udviklet PTSD i 2012, altså 4 år efter hjemkomsten fra Afghanistan, levede han ikke op til de tidsmæssige krav, og var derfor ikke omfattet af særloven, selvom der ikke i sagen var tvivl om, at han lider af PTSD.

Har du brug for hjælp?

Vi har hos Advokatgruppen stor erfaring med behandling af sager om arbejdsskader og psykiske skader. Er du i tvivl om dine rettigheder, så kontakt os for en uforpligtende samtale. Vi er altid fuldt opmærksom på og opdateret på de nyeste særregler på området for erstatning til tidligere soldater. Vi har derudover stor erfaring med erstatningsområdet helt generelt. Vi står klar til at hjælpe dig videre. Ring 76 28 14 36 eller udfyld kontaktformularen på siden her.