Erstatningsnævnets skærpelse af praksis var uden lovhjemmel

Højesteret har afsagt dom i en sag vedrørende vold begået mod pædagog. Dommen har betydning for alle offentlige ansatte såsom pædagoger, lærerne, sygehuspersonale osv., der i forbindelse med sit arbejde bliver udsat for vold.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Offererstatningslovens § 10
  2. Sagens kerne

Offererstatningslovens § 10

Erstatning er efter offererstatningslovens § 10 betinget af, at offeret anmelder episoden til politiet inden for 72 timer. Men der har været en lempelig praksis forud for 2014, at der kan dispenseres fra dette krav.

Erstatningsnævnet ændrede fra 2014 denne praksis uden varsel. Så der kun kan gives dispensation, såfremt der var helt konkrete, individuelle, pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn vedrørende skadevolder, som gjorde at den ansatte havde afholdt sig fra politianmeldelse.

Sagens kerne

Sagen drejede sig om vold mod en pædagog. Pædagogen havde været udsat for vold af en elev.  Men havde undladt at politianmelde sagen på grund af generelle pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn på institutionen. Pædagogen blev derfor nægtet erstatning.

Højesteret fandt, at Erstatningsnævnet ikke var berettiget til uden varsel at ændre kravene til dispensation, i sager hvor der ikke var sket politianmeldelse. Erstatningsnævnet var derfor forpligtet til at give dispensation i dette tilfælde. Det havde ikke været muligt for pædagogen at indrette sig på den nye praksis, da voldsepisoden fandt sted forud for praksisændringen.

Vi anbefaler derfor, at hvis man har været udsat for vold i forbindelse med sit arbejde, at man altid anmelder dette til politiet. Også selvom man på arbejdspladsen kan have en generel politik om at afstå fra dette af hensyn til borgeren. Har du brug for professionel hjælp? Så kontakt hos her.