Lovændring i erstatningsansvars-lovens § 26 a.

Den 1. marts 2021 trådte lovændringen af erstatningsansvarslovens § 26 a i kraft. Det betyder at personkredsen, som kan modtage erstatning i følge erstatningsansvarslovens § 26 a., er blevet udvidet. Lovændringen vil omfatte lovovertrædelser, som er begået efter at loven er trådt i kraft. Du kan læse mere om dette herunder.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Udvidelse af personkredsen 
  2. Godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 a

Udvidelse af personkredsen

Folketinget har i forbindelse med skærpelser af straffeniveauet for såkaldte vanvidsbilister udvidet personkredsen, som kan blive bevilliget godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 a.

Udvidelsen ses ved, at § 26 a, stk. 1 ændres fra ”stod den afdøde særlig nær” til ”havde en særlig nær tilknytning til den afdøde”. Det betyder, at fremover vil samboende søskende, voksne, udeboende børn og forældre til voksne samt udeboende børn også være berettiget til godtgørelse efter bestemmelsen. Før var det kun muligt at få godtgørelse efter bestemmelsen, hvis man var ægtefælle, samlevere, mindreårige børn og forældre til mindreårige.

Godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 a

Er et dødsfald forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt, vil de efterladte til dødsfaldet kunne få godtgørelse efter bestemmelsen. Bestemmelsen er begrænset til kun at omfatte godtgørelser til efterladte ved sådanne dødsfald. Ved vurdering af om der skal betales godtgørelse til de efterladte efter bestemmelsen stk. 1 samt størrelsen på godtgørelsen, vil der blive lagt særlig vægt på bl.a.:

  • karakteren af skadevolderens handling
  • på den lidelse eller krænkelse, som man må forvente at en/de efterlevende bliver påført

Når godtgørelse efter bestemmelsen skal vurderes, sker det på en helhedsvurdering af, om dødsfaldet er forvoldt under omstændigheder, man i almindelighed må forvente, at de efterladte bliver påført. Der er her tale om de ekstraordinære psykiske og/eller følelsesmæssige belastninger i form af en lidelse eller krænkelse, de efterladte kan blive påført. Der er derfor ikke tale om en konkret medicinsk vurdering, men derimod om en generel vurdering af dødsfaldets egnethed til at medføre en sådan særlig belastning for de efterladte.

Godtgørelsens størrelse vil ligeledes fastsættes ud fra en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag, hvor den maksimale godtgørelse ligger i størrelsesordenen af de 100.000 kr. Det er dog muligt at få tilkendt en højere godtgørelse ved forsætligt drab.

Har du brug for rådgivning?

Hos Advokatgruppen har vi stor erfaring med erstatningssager. Kontakt os i dag til en uforpligtende og gratis samtale om din sag. Hos os skal du ikke betale, hvis vi ikke får erstatning til dig. Ring til os på 76 28 14 36, for at høre mere.