Mulighed for genoptagelse af sag efter mistet efterlønspræmie som følge af arbejdsskade

Mistet efterlønspræmie som følge af arbejdsskade? Nu er der mulighed for genoptagelse af din sag. 

Ankestyrelsen har netop offentliggjort en dugfrisk principmeddelelse, 2-20. Dette vedrører muligheden for at få erstatning i det omfang, man ville have optjent efterlønspræmie, hvis arbejdsskaden ikke var indtruffet.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Erstatning for tab af erhvervsevne
  2. Mulighed for genoptagelse af din sag 

Erstatning for tab af erhvervsevne

Når erstatning for tab af erhvervsevne skal beregnes, udfindes der en årsløn, hvilket bruges til at beregne selve erstatningens størrelse. Det er netop denne årsløn, som du eventuelt kan få forhøjet, hvis du har mistet din efterlønspræmie som følge af en arbejdsskade. Det vil dog være en betingelse, at du betalte til denne efterlønsordning, da du fik din arbejdsskade.

Mulighed for genoptagelse af din sag

Har du tidligere fået afslag på at få tillagt din mistede efterlønspræmie til årslønnen med den begrundelse, at du endnu ikke var begyndt at optjene selve efterlønspræmien på tidspunktet for skaden eller anmeldelsen af erhvervssygdommen, så kan du nu bede om at få genoptaget din sag om årsløn. Dette vil dog også være muligt, såfremt der slet ikke blev taget stilling hertil, da din årsløn blev fastsat.

De lovbestemte øvre grænser for selve årslønnen efter arbejdsskadesikringsloven vil fortsat være gældende, hvorfor dette kan afskære din mulighed for at få genoptaget sagen, hvis din årsløn var fastsat til lovens maksimum.

Hvis du ønsker at anmode om genoptagelse, skal det ske igennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, uanset om det var Ankestyrelsen, der senest traf afgørelse i sagen.

Ønsker du at læse Ankestyrelsens artikel omkring dette samt selve principafgørelsen, kan du finde dette via linket.

Lad vores eksperter rådgive dig

Erstatning.dk er en del af Advokatgruppen, og vi står altid klar med en gratis og uforpligtende vurdering af din sag. Dette gælder i alle typer af personskadesager. Påtager vi os sagen, vil dette ske efter princippet om ”ingen erstatning – ingen regning”. Tøv derfor ikke med at kontakte os i dag.