Erstatningsnævnet vil nedbringe sagsbehandlingstiden

Der er ved Erstatningsnævnet meget lange sagsbehandlingstider, og nu ønsker Erstatningsnævnet at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er i dag, ifølge Erstatningsnævnet, en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 8-9 måneder. I nogle sager er der endda op til 1 års sagsbehandlingstid. Vi har hos Advokatgruppen oplevet, at sagsbehandlingstiderne er steget over tid. Endda bliver forlænget i nærmest alle sager uden begrundelse herfor. Dette er til stor frustration for særligt vores klienter, som har behov for en afklaring af deres erstatningssag.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvilke opgaver har Erstatningsnævnet?
  2. Vores vurdering af Erstatningsnævnets udmelding

Hvilke opgaver har Erstatningsnævnet?

Erstatningsnævnet behandler sager om erstatning, hvor der er sket en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold-, opholdsforbud og bortvisning, som har medført en personskade. Det er ikke et krav, at der er en kendt gerningsmand for at opnå erstatning. Ansøgning sker via et særligt ansøgningsskema, som udleveres af politiet i forbindelse med deres behandling af straffesagen.

Erstatningsnævnet har nu meddelt, at der iværksættes en skærpet indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden ved antallet af ansøgere, der afventer at få deres erstatningssag behandlet. Som en del af den skærpede indsats er Kammeradvokaten i resten af 2018 blevet tilknyttet Erstatningsnævnet til bl.a. forberedelsen af sagerne.

Vores vurdering af Erstatningsnævnets udmelding

Vi ser positivt på tiltaget. Det fremgår imidlertid ikke af Erstatningsnævnets udmelding, hvad man forventer at nedbringe sagsbehandlingstiden med. Det fremgår heller ikke, hvornår der kan forventes en afgørelse i erstatningssagerne. Vi har set et lignende tiltag på det arbejdsskaderetlige område. Her blev der også meldt ud, hvornår der kunne forventes afgørelse i udvalgte sager, hvor sagsbehandlingstiden også var klart overskredet. Til trods for dette er der i dag en sagsbehandlingstid ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på ca. 1 år.

Vi ser det som et politisk motiveret løfte, da Erstatningsnævnet har været og fortsat er udsat for en enorm kritik på grund af sagsbehandlingstiderne. Der er tale om et løfte, og vi vil holde Erstatningsnævnet op på dette tiltag, som uden tvivl vil skabe forventninger om kortere sagsbehandlingstid hos de skadelidte og forurettede, som i mange sager har fået deres liv ødelagt og står uden erstatning og indtægt igennem flere år, og endda har øgede udgifter til behandling og medicin.

Vi ser meget positiv på dette tiltag med at nedbringe sagsbehandlingstiden. Vi er naturligvis som hidtil meget opmærksomme på at følge op på sagerne og sagsbehandlingstiden, som er meget kritisabel.

Få kompetent rådgivning

Har du en sag i Erstatningsnævnet og er du utilfreds med sagsbehandlingen, eller har du blot brug for en vurdering af din sag, så kontakt os endelig for en gratis og uforpligtende vurdering.