Nu bliver det billigere og mere enkelt at rejse en erstatningssag

Læs, herunder mere, om den nye retsafgiftslov og hvilken betydning det har for din erstatningssag.

Folketinget vedtog den 9. marts 2021 en række væsentlige ændringer af retsafgiftsloven. Fra den 1. oktober 2021 træder de nye regler i kraft, hvorefter at retsafgiften nedsættes. Formålet er at gøre det mere enkelt at forstå og anvende retsafgiftsreglerne, hvorfor lovændringen indeholder væsentlige ændringer, der forenkler reglerne.

Hidtil har det været således, at beregningsmetoden for retsafgifterne har været procentbaseret. Med nye lov bliver der en mere simplificeret beregningsmetode, hvorefter retsafgifter bestemmes ud fra fastsatte beløb.

Hvad har den nye retsafgiftslov af betydning for min erstatningssag?

Hvis din personskadesag er blevet afvist, eller din erstatning ikke er udmålt korrekt, kan det give anledning til at anlægge en retssag. En retssag kan være en stor økonomisk byrde, hvorfor mange fravælger denne mulighed.

Lovændringen medfører, at retsafgiften for sagsanlæg i almindelige civile retssager af større økonomisk værdi nedsættes. Derudover skal størstedelen af retsafgiften fremadrettet først betales tættere på hovedforhandlingen (selve datoen for retssagen). Den nye lov får dermed stor betydning for erstatningssager, der kan være af stor økonomisk værdi.

Efter de nye regler afhænger beregningen af retsafgiften af, om sagsgenstanden overstiger 100.000 kr. For sager med en økonomisk værdi på højst 100.000 kr. skal der alene betales en retsafgift på 750 kr. og ingen berammelsesafgift i forbindelse med en senere berammelse til hovedforhandling. Hvis sagens værdi derimod er over 100.000 kr., udgør retsafgiften 1.500 kr., og der skal yderligere betales en fastsat berammelsesafgift.

Her er et skema over de nærmere fastsatte retsafgifter.

Sagens værdi Afgift
100.001 – 250.000 KR. 3.000 KR.
250.001 – 500.000 KR. 8.000 KR.
500.001 – 1.000.000 KR. 14.000 KR.
1.000.001 – 2.000.000 KR. 35.000 KR.
2.000.001 – 3.000.000 KR. 60.000 KR.
3.000.001 – 4.000.000 KR. 85.000 KR.
4.000.001 – 5.000.000 KR. 110.000 KR.
5.000.001 – 6.000.000 KR. 135.000 KR.
> 6.000.000 KR. 160.000 KR.

Derfor kan en forligsmæssig løsning være den bedste løsning

Retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen, hvorefter berammelsesafgiften skal betales, dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Hvis retten senest 2 uger før hovedforhandlingens begyndelse får meddelelse om, at sagen er forligt, skal der kun betales retsafgift, og betalingspligten for berammelsesafgiften bortfalder. Såfremt sagen kan løses ved forlig, er det derfor en god idé at få forliget plads, før den sidste del af retsafgiften skal indbetales til retten.

 

Allier dig med en erfaren erstatningsadvokat

Vi anbefaler dig, at du kontakter os for at høre, hvad dine muligheder er, og hvad du skal være ekstra opmærksom på. Vi undersøger naturligvis, om din sag kan og bør forliges, men ender det med en retssag, undersøger vi også, om din retssag kan finansieres helt eller delvist via retshjælp eller fri proces.

Vi giver dig en uforpligtende og gratis vurdering af din sag. Vores advokater er en del af Advokatgruppen, og vi har siden 1987 været eksperter i personskadessager. Vores kompetente advokater sikrer dig derfor en tryg proces, hvor vi sørger for løbende at orientere dig.