Nye regler på vej vedr. forsikringsselskabers undersøgelser af kunder

Finanstilsynet har d. 26. marts 2021 sendt en ny bekendtgørelse om pensions- og forsikringsselskabers overvågning i personskadesager i høring. Bekendtgørelsen skal blandt andet definere, hvordan selskaberne må overvåge deres kunder. Bliver de nye regler godkendt, træder de i kraft d. 1. juli 2021.

Vi har tidligere skrevet om den stigende politiske bekymring for pensions- og forsikringsselskabers overvågningsmetoder af selskabernes kunder. Du kan læse eller genlæse artiklen her.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til pensions- og forsikringsselskabers overvågning, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad indeholder den nye bekendtgørelse?
  2. Beskyttelse af de skadelidte
  3. Vores vurdering

Hvad indeholder den nye bekendtgørelse?

De nye regler skal bl.a. sikre mere klarhed om pensions- og forsikringsselskabernes forpligtelser samt de skadelidtes rettigheder på det finansielle område, når selskaberne foretager undersøgelser i form af personovervågning.

Hertil vil der i bekendtgørelsen være regler, som systematiserer fortolkningen af ” god skik-reglen”. Det betyder, at god skik-reglen fremover bliver beskrevet specifikt og detaljeret. ”God skik-reglen” er et regelsæt for blandt andet forsikringsselskaber, som definerer måden, hvorpå disse agerer overfor skadelidte og dennes interesser.

Pensions- og forsikringsselskaberne skal, på baggrund af de nye regler, fremover vælge den mindst indgribende undersøgelsesmetode til deres efterforskning. De skal ligeledes loyalt afveje og behandle alle oplysninger, som de måtte have indsamlet. Desuden skal de oplyse den skadelidte om mulighederne for at indbringe en klage for det private ankenævn eller Danmarks Domstole.

Beskyttelse af de skadelidte

De nye krav og regler har til formål at øge beskyttelsesniveauet for de skadelidte. Derfor skal pensions- og forsikringsselskaber naturligvis også, når undersøgelsen er afsluttet, fremlægge de indsamlede oplysninger for skadelidte. Dette skal ske inden for rimelig tid.

Det er nu også et krav, at den skadelidte skal have lov til at give en forklaring, inden selskabet træffer en afgørelse, som vil sætte skadelidte i en forringet situation.

Desuden skal ledelsen i pensions- og forsikringsselskaber både godkende, at der igangsættes en observation af personen og den afsluttende afgørelse, som kan skade den skadelidtes sag.

Overtrædes reglerne groft eller flere gange, så lægger bekendtgørelsen op til, at det skal være muligt at pålægge en bødestraf til juridiske personer og selskaber, der overtræder reglerne.

Vores vurdering

Overvågning i såkaldte efterforskningssager er et område, som har en høj politisk interesse. Vi ser en stigning i henvendelser fra personer, som bliver overvåget efter, at emnet er blevet bragt i medierne. Hertil oplever vi desværre også en stigning i klienter, som i overvejende tunge sager er nervøse og direkte bange for at blive overvåget i deres privatliv, når de eksempelvis cykler en tur med familien, efter at have fået tilkendt erstatning, godtgørelse eller tidlig pension. Vi ser derfor bekendtgørelsen som et særdeles positivt tiltag mod pensions- og forsikringsselskabers overvågning af deres kunder.