Påkørt af flugtbilist

Hvis du er blevet ramt af en flugtbilist, så kan det være sværere at få erstatning – men det er langt fra umuligt.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Normale omstændigheder
  2. Hvad er DFIM?
  3. Erstatning gennem garantifonden DFIM

Normale omstændigheder

Ved et normalt trafikuheld vil det, som udgangspunkt, være modpartens forsikringsselskab, som skal udbetale erstatning til dig, hvis du kommer til skade, og det bliver herefter vurderet om du er berettiget til erstatning. Ligeledes vil det være modpartens forsikring, som skal dække udbedring af skader på f.eks. dit køretøj, hvis det også bliver beskadiget under uheldet.

Vores erstatningsekspert Anders Munk Zacho oplever desværre en stigning i personer, som ikke får erstatning, når de er blevet påkørt af en flugtbilist. Ifølge Anders Munk Zacho skyldes dette, at mange ikke kender deres muligheder for at rejse et krav, når skadevolderen er ukendt.

Er du blevet påkørt af en flugtbilist, og overvejer du, om du stadigvæk kan få erstatning? Så læs mere her – måske har du ret til erstatning gennem den særlige garantifond DFIM.

Hvad er DFIM?

DFIM står for Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, og DFIM er en garantifond for uforsikrede skader. Skaderne kan være forårsaget af et ukendt eller et ikke forsikret køretøj.  Garantifonden dækker desuden skader, som er forårsaget af hunde, heste, speedbåde og vandscootere samt skader, som er forvoldt af et udenlandsk motorkøretøj.

Erstatning gennem garantifonden DFIM

For at få en erstatning gennem garantifonden skal du anmelde dit erstatningskrav. Her skal du dokumentere, at skaden er forvoldt af en flugtbilist, og at du er blevet påført en personskade. Men hvordan skal du egentlig kunne dokumentere en personskade ved et uheld med en flugtbilist? Du kan dokumentere ulykken gennem et vidneudsagn fra et vidne til ulykken, eller gennem en politirapport, hvor din forklaring er blevet optaget. Du kan også dokumentere ulykken gennem en skadestuejournal, hvor ulykken og dine gener er blevet beskrevet.

VI anbefaler derfor, at du gør følgende, hvis uheldet indtræder:

  • Kontakt politiet.
  • Tag på skadestuen eller til din egen læge inden for 72 timer.
  • Få navne og kontaktoplysningerne skrevet ned på eventuelle vidner, hvis du er i stand til det.

Ydermere anbefaler vi du anmelder ulykken til DFIM, hvis du er kommet til skade i en ulykke med en flugtbilist. Anmeldelsen skal ske på DFIM’s hjemmeside, hvor du kan lave en anmeldelse gennem en anmeldelsesblanket. Her skal du også medsende alle relevante dokmenter i sagen som f.eks. dokumentation på ulykken. Det er vigtigt du er særlig opmærksom på, at du ikke kan få udbetalt erstatning for tingskade, hvis der ikke er blevet udbetalt erstatning for personskade.

Hvis ulykken har resulteret i en personskade hos dig, kan du have krav på disse erstatningsposter:

  • Godtgørelse for svie og smerte.
  • Godtgørelse for varigt mén.
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Erstatning for erhvervsevnetab.

Vores advokater i Horsens, Fredericia og Århus anbefaler dig også at anmelde ulykken til din ulykkesforsikring, hvis du har sådan en. Du kan nemlig også søge om godtgørelse for varige mén og behandlingsudgifter til f.eks. fysioterapeut ved din egen ulykkesforsikring.

Få professionel hjælp af vores advokater med speciale inden for erstatningssager

Er uheldet sket, og står du uden vidner til ulykken og uden politirapport? Så kan din situation måske virke ret kompliceret. Du skal dog ikke tøve med at kontakte os. Vi er eksperter i personskadeerstatninger, og vi kan hjælpe dig med at dokumentere hændelsen, opgøre dit erstatningskrav, få udarbejdet bemærkninger til DFIM, og andet relevant. Kontakt os i dag til en uforpligtende og gratis samtale.