Patienterstatningen vil nu tilbyde vejledende udtalelser i forsikringssager

Fra d. 1. april 2021 er det også muligt for Patienterstatningen at afgive vejledende udtalelser i forsikringssager. Tidligere har det udelukkende været Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som har vurderet mén og erhvervsevnetab for forsikringsselskaberne i personskadesager.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er Patienterstatningen?
  2. Vores vurdering

Hvad er Patienterstatningen?

Patienterstatningen er en offentlig instans, som behandler erstatningskrav ved patientskader og lægemiddelskader. Patientskader er skader, som en patient er blevet påført i forbindelse med eksempelvis en operation på et hospital.

Siden 2019 har det også været muligt for instansen at afgive vejledende udtalelser om varigt mén og erhvervsevnetab til Erstatningsnævnet. Nu er det fra d. 1. april 2021 også muligt for Patienterstatningen at komme med vejledende udtalelser i forsikringssager som et godt og billigere alternativt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Der skal dog være enighed om at forelægge sagen for instansen.

Vores vurdering

Vi er positive over denne supplerende mulighed for at få en ekstern og uvildig vurdering i vores klienters personskadesager. Vi er overbevist om, at Patienterstatningen kan leve op til den grundighed og høje faglighed, vi generelt ser i de vejledende udtalelser, som Patienterstatningen laver for Erstatningsnævnet, og naturligvis også i afgørelser i patientskadesagerne. Hertil er vi også positive over, at der nu vil være et billigere og efter alt at dømme hurtigere alternativ til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. For os er det afgørende, at vi får en så kvalificeret vurdering af vores klients erstatningskrav som overhovedet muligt.