Retshjælp og fri proces

Hvis en erstatningssag med et forsikringsselskab går i hårdknude, kan det være nødvendigt at anlægge en sag ved domstolene. Mange tror, at det altid vil være forbundet med mange økonomiske omkostninger til bl.a. advokater, retsafgifter og øvrige omkostninger at føre en sag ved domstolene. Det behøver dog ikke altid være sådan, og du kan muligvis få dækket nogle af sagens omkostninger gennem retshjælp og fri proces. Er du i tvivl om reglerne for retshjælp og fri proces? Så læs mere herunder.

Retshjælpsforsikring

Mange mennesker har en retshjælpsforsikring, fordi retshjælpsforsikringsdækning ofte indgå som en del af andre almindelige private forsikringer. En retshjælpsforsikring kan f.eks. være knyttet til din indboforsikring eller bilforsikring. Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan du søge om at få dine omkostninger til sagen dækket gennem din forsikring.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke omkostningerne i alle typer af sager. Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, dækker din retshjælpsforsikring ikke, medmindre der er tale om en trafikulykke. Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, kan du i stedet overveje at søge fri proces.

Hvad er fri proces?

Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker dine omkostninger i forbindelse med retssagen, kan man i stedet ansøge Justitsministeriet om fri proces via Civilstyrelsen.

Formålet med fri proces er at sikre, at borgere med en lavere indkomst har samme adgang til at føre sager ved domstolene som personer med bedre økonomiske forhold.

For at opnå fri proces, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal have en rimelig grund til at føre sagen. Det indebærer, at Civilstyrelsen skal vurdere, at du har rimelig mulighed for at vinde sagen.
  • Du skal opfylde de økonomiske betingelser, der fremgår nedenfor.

Derudover kan der opnås fri proces i sager af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse. I disse særlige tilfælde gives der fri proces, selvom ansøgeren ikke opfylder de almindelige betingelser. En sag om personskade vil sjældent opfylde kravene til at være principiel eller af almindelig offentlig interesse. Denne artikel fokuserer derfor primært på fri proces i forbindelse med opfyldelse af de almindelige betingelser.

Økonomiske betingelser for fri proces

For at opnå fri proces må din årsindkomst ikke overstige følgende indtægtsgrænser (pr. 1. januar 2021):

  • 334.000 kr. for enlige ansøgere
  • 437.000 kr. for samlevende ansøgere

Beløbsgrænsen forhøjes med 60.000 kr. pr. hjemmeboende barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år.

Når det skal bedømmes, om du opfylder de økonomiske betingelser, tages der udgangspunkt i de oplysninger, som fremgår af din årsopgørelse for det forrige afsluttede kalenderår hos SKAT. Dvs. at man ser på årsopgørelsen for 2019, når det skal vurderes, om man opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri proces i år 2021. Ansøges der om fri proces i december 2021, kigger man dog på årsopgørelsen for 2020, når det skal vurderes, om de økonomiske betingelser er opfyldt.

Hvis din årsopgørelse ikke har været retvisende i denne periode, kan der undtagelsesvist ses på de aktuelle indkomstforhold i løbet af de seneste 3 måneder.

Søg advokatbistand

Er din personskadesag blevet afvist, kan du altid tage kontakt til os. Så tilbyder vi en såvel gratis som uforpligtende vurdering af, om der er grundlag for at anlægge en retssag. Er det tilfældet laver vi ansøgningen uden beregning, og du kan være sikker på, at vi støtter dig gennem hele forløbet. Find vores kontaktformular her.