Nedbringelse i sagsbehandlingstiden ved en personskader

Patienterstatningen kan nu hjælpe Erstatningsnævnet med at nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om personskade efter voldssager mv.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er Erstatningsnævnet? 
  2. Formålet med tiltaget

Hvad er Erstatningsnævnet?

Erstatningsnævnet er et nævn, som varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning/godtgørelse i henhold til offererstatningsloven og erstatningsansvarsloven (typisk voldssager og sager om voldtægt). I de sager, hvor der er tale om et muligt varigt mén og erhvervsevnetab, er sagsbehandlingstiderne meget lange.

Fra den 1. september 2019 kan Patienterstatningen udarbejde vejledende udtalelser til Erstatningsnævnet om varigt mén og erhvervsevnetab. Det betyder, at Erstatningsnævnet ikke er ”tvunget” til at få disse vurderinger foretaget af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), som tilsvarende har meget lange sagsbehandlingstider.

Formålet med tiltaget

Fra politisk side har man et ønske om en kortere sagsbehandlingstid af sager i Erstatningsnævnet. Derfor kan Erstatningsnævnet fra den 1. september 2019 indhente vejledende udtalelser fra Patienterstatningen. At valget er faldet på Patienterstatningen skyldes særligt, at Patienterstatningen har stor erfaring med at vurdere erhvervs- og helbredsmæssige følger af en personskade i patientskadesager.

Patienterstatningen udtaler selv, at deres målsætning er i overensstemmelse med det politiske ønske. Nemlig at udtalelserne i offererstatningssager skal ske hurtigere, så den skadelidte, som har været udsat for en forbrydelse, kan få sin sag afgjort i Erstatningsnævnet.

Processen vil foregå på samme måde som i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udarbejder vejledende udtalelser. Dette skyldes Patienterstatningen ligeledes forestår indhentelse af relevante oplysninger, som er nødvendige for at behandle sagen. Dette kan eksempelvis være speciallægeerklæringer, oplysninger fra kommunen med videre.

Som det ligger i ordet, vil udtalelsen/vurderingen alene være vejledende. Men Advokatgruppen spår, at disse udtalelser vil blive tillagt stor vægt i lighed med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende udtalelser. Det vil dog fortsat være Erstatningsnævnet, som træffer selve afgørelsen om varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

I Advokatgruppen vil vi opfordre Erstatningsnævnet til at forelægge vores klienters sager for Patienterstatningen, så vi forhåbentligt sikrer vores klienter en hurtigere sagsbehandlingstid. Vi vil naturligvis også gøre vores synspunkter i sagen gældende overfor Patienterstatningen, så vi dermed sikrer den bedst mulige vurdering til brug for Erstatningsnævnets afgørelse i sagen.

Lad os hos Erstatning.dk rådgive dig

Står du og har spørgsmål til sagsbehandlingstiden ved en personskade, eller har du brug for en vurdering af din sag? Så husk, at vi altid står klar. Både med en både gratis og uforpligtende vurdering af din sag. Det gælder i alle typer af personskadesager. Påtager vi os sagen, vil det altid ske efter princippet om ”ingen erstatning – ingen regning”.