Erstatning for bivirkninger af COVID-19 vacciner

Hvis du oplever sjældne og alvorlige bivirkninger efter din COVID-19 vaccine, kan du være berettiget til erstatning efter erstatningsordningen. Dette gælder også, hvis bivirkningerne er kommet efter AstraZeneca eller Johnson & Johnson-vaccinen. Det har altså ingen betydning, om den COVID-19 vaccine, som du oplever bivirkninger efter, er uden for vaccineprogrammet i Danmark.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad kan jeg få erstatning for?
  2. Eksempel på erstatning for COVID-19
  3. Eksempel på afviste sager 
 

Hvad kan jeg få erstatning for?

Du kan have ret til erstatning, hvis du oplever alvorlige og sjældne bivirkninger efter din COVID-19 vaccine. Du kan dog typisk ikke få erstatning for milde bivirkninger eller forbigående gener. Bivirkninger som hovedpine, føleforstyrrelser, vejrtræningsbesvær, blodpropper og dødsfald, anses som erstatningsberettigede bivirkninger.

Det er et krav, at bivirkningerne, som du oplever, med overvejende sandsynlighed kan kædes sammen med en COVID-19 vaccine. Hvis du er i tvivl, kan det være en god ide at tale med en specialist inden for erstatningsret.

Patienterstatningen har indtil videre modtaget 158 ansøgninger fra vaccinerede danskere, som kan være erstatningsberettigede. Indtil nu har Patienterstatningen afgjort 5 sager; herunder er 1 anerkendt, mens 4 er blevet afvist.

 

Eksempel på erstatning for COVID-19

En ung kvinde er blevet tilkendt erstatning for bivirkninger efter en COVID-19 vaccine, nærmere bestemt AstraZeneca-vaccinen. Kvinden blev tilkendt erstatning efter, at hun blev ramt af VITT-syndrom (Vaccine-induceret Immun Trombotisk Trombocytopeni). Det betød, at hun først fik svær hovedpine og senere fik en blodprop i leveren og i hjernen. VITT-syndromet er set i forbindelse med AstraZeneca-vaccinen og Johnson & Johnson-vaccinen.

Patienterstatningens direktør Karen-Inger Bast fortæller: ”Kvinden får erstatning, fordi det særlige sygdomsbillede med blodprop og lavt antal blodplader er en alvorlig og sjælden bivirkning, når man vaccineres for COVID-19.”

Kvinden, som indtil videre er blevet tilkendt erstatning for sin sygeperiode, afventer desuden en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Da kvinden fik vaccinen i forbindelse med sit arbejde, er sagen også en arbejdsskadesag.

Eksemplet ovenfor bekræfter, at det, som nævnt ovenfor, er underordnet, om du har taget en anbefalet vaccine, eller en godkendt vaccine fra vaccinationsprogrammet. Det har desuden ingen betydning om du på forhånd var informeret om de risici, der var forbundet med vaccinen.

Kvindens blodprop skyldtes med overvejende sandsynlighed COVID-19 vaccinen, og der kunne altså bevises årsagssammenhæng.

 

Eksempler på afviste sager

En af de afviste sager omhandler en ung kvinde, som oplevede feber, hovedpine, vejrtræningsbesvær og muskelsmerter i så slem en grad, at det resulterede i en indlæggelse. Kvindens bivirkninger forvandt efterfølgende på nær en let ugentlig hovedpine. Det vurderedes derfor, at den yngre kvinde ikke har fået varigt mén af vaccinen.

Desuden var kvinden blot sygemeldt en uge fra sit arbejde, og oplevede hverken indtægtstab eller andre udgifter. Dermed oversteg kvindens godtgørelse under hendes sygemelding ikke lovens egetbidrag på 7.971 kr. Dette var endnu en grund til, at kvinden ikke havde krav på erstatning.

En anden af de afviste sager var dog mere alvorlige, da en ældre mand døde 10 dage efter en COVID-19 vaccine. Her vurderede Patienterstatningen dog, at dødsfaldet ikke med overvejende sandsynlighed skyldes vaccinen, men derimod mandens øvrige helbred.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Hvis du oplever bivirkninger som følge af en COVID-19 vaccine, så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag. Vores advokater kan vurdere om der kan bevises årsagssammenhæng mellem COVID-19 vaccinen og dine bivirkninger. Vi har stor erfaring med erstatningssager, og du kan derfor regne med en faglig vurdering af højeste kvalitet. Ring til os på 70101330 og hør nærmere.