Arbejdsskade og hjemmearbejde

Flere medarbejdere arbejder stadig hjemmefra og mange vil fortsat gøre det i fremtiden. Ankestyrelsen har derfor modtaget flere sager, som vedrører spørgsmålet om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra.

På baggrund af disse mange sager har Ankestyrelsen i sin principmeddelelse 8-22 udtalt sig generelt om, hvornår en skade, der er sket under hjemmearbejde, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Baggrunden for denne principmeddelelse er fire konkrete sager, som har været forelagt Ankestyrelsen.

For at en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, er det en betingelse, at skaden er opstået som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Hvis en skade sker arbejdspladsen, er der efter praksis en formodning for, at der er tale om en arbejdsskade. Det betyder at skaden dermed er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dette skyldes, at arbejdsgiveren har ansvaret for arbejdspladsen og dennes indretning mv.

Tilskadekomnes færden skal have en nødvendig og naturlig forbindelse til arbejdet

Hvis en skade sker under hjemmearbejde, er der ikke samme formodning for, at der er tale om en arbejdsskade. Det vil sige, at skaden netop er sket som følge af arbejdet og de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Dette skyldes, at de private forhold og de arbejdsmæssige forhold er knyttet tættere sammen, når man udfører arbejde hjemmefra, end når man udfører arbejde på arbejdspladsen. Dette udelukker dog ikke, at en skade som er sket i forbindelse med udførelse af arbejdet i hjemmet, kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Når det skal vurderes, om en skade, der er sket under hjemmearbejde, kan karakteriseres som en arbejdsskade, opvejer man flere parametre. Man ser eksempelvis på, om tilskadekomnes færden på skadestidspunktet havde en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet.

Er skaden eksempelvis sket i forbindelse med toiletbesøg i arbejdstiden, er der tale om en færden, der har en nødvendig og naturlig tilknytning til arbejdet, hvorfor en skade sket i denne forbindelse som udgangspunkt vil være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det samme gælder, hvis skaden er sket i forbindelse med afhentning af mad og drikke. Derimod vil færden i forbindelse med private gøremål, ikke indebære en færden, der har nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet. Et eksempel på dette kan være en gåtur med hunden under hjemmearbejde. En skade sket under en sådan gåtur eller et andet privat ærinde vil derfor ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Der foretages dog altid en samlet vurdering af den konkrete sags omstændigheder, når det skal vurderes, om en skade er sket som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Herunder vil der også tages stilling til, om tilskadekomnes færden på skadestidspunktet havde en nødvendig og naturlig forbindelse til arbejdet.

Har du brug for hjælp?

Vi har hos Advokatgruppen stor erfaring med behandling af arbejdsskadesager og personskadesager helt generelt og står altid klar med en såvel gratis som uforpligtende vurdering af din sag. Udfyld kontaktformularen på siden her eller kontakt os via telefon 76 28 14 36. Vi har åbent alle ugens dage og bestræber os på at besvare din henvendelse, så hurtigt som muligt. Vi er specialister indenfor erstatningsretten, og har beskæftiget os med det siden 1987. Vi kan hjælpe dig trygt videre med din erstatningssag.