Erstatning for arbejdsskade

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde og/eller i arbejdstiden, kaldes det en arbejdsskade. Det er uanset om du brækkede armen, da du faldt i skolegården, eller om du brækkede en knogle, da en sodavandskasse faldt ned over dig på butikkens lager. Uanset hvordan skaden er sket, kan du være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt mén og dækning af evt. udgifter til efterfølgende behandlinger. Er du usikker på din ret til erstatning og godtgørelse for er arbejdsskade? Så læs mere herunder.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er en arbejdsskade?
  2. Hvad kan jeg få erstatning for?
  3. Anmeldelse af en arbejdsskade?
  4. Hvornår skal jeg være særligt opmærksom?

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en skade, der sker i arbejdstiden og under udførelsen af arbejdet. Skaden kan deles op i 2 kategorier – en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.  Du kan få et større overblik nedenfor.

Erhvervssygdom

Det der kendetegner en erhvervssygdom er, at sygdommen er opstået på grund af særlige forhold på dit arbejde.

En erhvervssygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, når

  • det medicinsk kan dokumenteres, at sygdommen skyldes de særlige påvirkninger, som bestemte erhvervsgrupper udsættes for i forbindelse med deres erhverv

Arbejdsulykke

Det som kendetegner en arbejdsulykke er, at ulykken ofte er sket i forbindelse med en konkret hændelse på arbejdspladsen. Dine symptomer fra ulykken skal herefter vise sig inden for få dage efter, at ulykken er sket.

En ulykke kan anderkendes som en arbejdsskade, når

  • ulykken er sket på arbejdspladsen eller i forbindelse med udførelse af arbejdet.
  • Skaden skal have fysiske eller psykiske følger

Hvad kan jeg få erstatning for?

Når du søger om erstatning og godtgørelse i forbindelse med en arbejdsskade, giver arbejdsskadeloven dig ret til følgende erstatninger og godtgørelser:

  • Erstatning for tab af erhvervsevne – hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15%
  • Godtgørelse for varigt mén – hvis dit mén er på 5% eller derover.
  • Udgifter til behandling hos fx genoptræning, medicin, hjælpemidler osv.

Anmeldelse af en arbejdsskade

Er ulykken sket på medarbejderens arbejdsplads, så har vedkommendes arbejdsgiver pligt til at anmelde skaden til virksomhedens forsikringsselskab. Har man fået en sygdom på grund af sit arbejde, så har ens læge pligt til at anmelde erhvervssygdommen til Arbejdsmarkedets erhvervssikring.

Har hverken din arbejdsgiver eller læge anmeldt ulykken/erhvervssygdommen? Da har du eller den du får til at hjælpe dig med sagen mulighed for at anmelde ulykken eller erhvervssygdommen direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring her.

Hvornår skal jeg være særligt opmærksom?

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke, så skal anmeldelsen af ulykken ske senest ét år efter, at ulykken skete. Ved en erhvervssygdom skal sygdommen anmeldes af dig selv eller din læge senest ét år efter, at sygdommen er blevet opdaget som en følge af dit arbejde.

Hvis du ikke når at anmelde dit krav inden for tidsfristen, kan du risikere at miste dine krav.

Har du brug for hjælp?

Vores team har stor erfaring i behandling af sager, der omhandler arbejdsskader, og vi kan hjælpe dig med at danne et overblik over din sag. Vi ved, at det kan virke uoverskueligt, når der skal udfyldes skemaer og indhentes oplysninger fra din læge, hospitaler behandlere osv. Alt det hjælper vi dig gerne med at står for og så sikrer vi at du får præcis den erstatning du har krav på. Vi arbejder efter princippet ”ingen erstatning – ingen regning”, og vi kontakter dig inden for 24 timer efter din henvendelse til en uforpligtende og gratis samtale om din sag og dine muligheder.