Er dit barn dækket af en ulykkesforsikring?

Det kan være en god ide at overveje, om du skal tegne en ulykkesforsikring for dit barn. Der er nemlig ofte ikke en ansvarlig skadevolder, når dine børn kommer til skade. En ansvarlig skadevolder er den person man kan bebrejde ulykken. Skadevolder er også den, som i tilfælde af skade og varigt mén, skal betale erstatning.

Pådrager dit barn sig en personskade der medfører et varigt mén, og har barnet en ulykkesforsikring, får barnet en godtgørelse for skaden udbetalt af forsikringsselskabet. Denne godtgørelse er beregnet med udgangspunkt i méngraden. Det betyder, at der regnes på i hvor høj grad dit barn fortsat vil have gener efter ulykken. Nogle forsikringsselskaber udbetaler godtgørelse ved en méngrad på 5% eller derover. Andre forsikringsselskaber udbetaler derimod først godtgørelse ved en højere méngrad. Hvilken méngrad der som minimum skal til for, at man får udbetalt godtgørelse, afhænger af den aftale, man har lavet med selskabet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilken méngrad der er angivet i forsikringspolicen eller forsikringsvilkårene. På denne måde sikrer du, at du får den dækning, du ønsker.

Før du tegner en ulykkesforsikring for dit barn, kan det være en ide at tjekke, om dit barn allerede er omfattet af din egen ulykkesforsikring eller sundhedsforsikring. Hvis ikke er det eventuelt en mulighed at udvide forsikringen, så den også omfatter dit barn.

Kommunale skoler og daginstitutioner

Kommer dit barn til skade mens han/hun opholder sig i skolen eller i daginstitutionen, er der ikke en forsikring der dækker denne skade. Barnet vil kun være dækket hvis du selv har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn. Kun i det tilfælde hvor kommunen kan siges at have udvist fejl eller forsømmelser, kan der udbetales erstatning pga. en skade. Dette kunne eksempelvis være en skade dit barn har fået i skolen eller i daginstitutionen. Fejl og forsømmelser kan fx være, at skolen/ institutionen ikke har sørget for at legepladsen lever op til de krav, der gælder på området.

Tandlæge

Du kan ofte tegne barnets ulykkesforsikring, så den omfatter tandskader. I den forbindelse skal du dog være opmærksom på, at børn er dækket af den offentlige tandpleje. Det betyder naturligvis, at børn kan få ordnet tankskader gratis.

Vælger du, at ulykkesforsikringen skal omfatte dækning for skade på tænder, skal du huske at anmelde eventuelle tandskader dit barn pådrager sig. Dette gælder også selvom barnet gratis kan få repareret tænderne, indtil han/hun fylder 18. Det er nemlig sådan, at hvis barnet pådrager sig en tandskade, kan der være reparationer, som skyldes denne skade, der først skal laves efter barnet er fyldt 18 år. Er skaden derimod sket, mens barnet var dækket af forsikringen, og husker du at anmelde dette, dækker forsikringen også disse behandlinger. Dette gælder også selvom dit barn ikke længere er under 18 år.

Indboforsikring

Der er mange familier, der tror at indboforsikringer dækker barnets skader. Det er også delvist rigtigt, forstået på den måde, at indboforsikringer ofte dækker de skader, et barn forårsager. Den dækker dog ikke de personskader, barnet pådrager sig. For at dække disse skal man således som oftest have en ulykkesforsikring.

Ansvar som forælder

Har du som forælder tegnet en forsikring for dit barn, eller er der én, der er ansvarlig for den skade, dit barn har fået, skal du sørge for at barnet får godtgørelse eller erstatning. Denne godtgørelse eller erstatning skal komme enten fra den ansvarlige skadevolder, hvis der er en sådan, eller fra forsikringen.

Har du spørgsmål?

Har dit barn pådraget sig en personskade, er du meget velkommen til at kontakte os – uanset om du har tegnet en forsikring eller ej. Hos Erstatning.dk er vi advokater specialiseret i erstatningsret, og du kan altid ringe til os på 76 28 14 36, for kompetent juridisk vejledning til dig og dit barn.