Erhvervssygdom

Læs mere her om dine muligheder for erstatning ved en erhvervssygdom.

En arbejdsskade er en skade, der sker i arbejdstiden og under udførelsen af arbejdet.

En sådan skade kan foreligge enten i form af en ulykke eller en erhvervssygdom.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er en erhvervssygdom?
  2. Gruppe 1
  3. Gruppe 2

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom eller en lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. Sygdommen eller lidelsen skal dermed være opstået på grund af påvirkninger i arbejdet. Yderligere skal den sammenhæng, der er mellem påvirkningen og lidelsen være kendt i den medicinske forskning.

Erhvervssygdomme kan inddeles i 2 grupper.

Gruppe 1

Den første er listesygdommene. Det er sygdomme, der er optaget på en særlig fortegnelse over sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Det kan eksempelvis være, hvis du i en årrække har arbejdet med asbest og dermed været udsat for skadelige påvirkninger herfra, og som følge heraf, har pådraget dig en sygdom.

Hvis en sygdom er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som udgangspunkt anerkende sygdommen som en arbejdsskade, hvis personen har været udsat for de beskrevne påvirkninger. Der gælder således en formodning for, at sygdommen er erhvervsbetinget.

Gruppe 2

Den anden gruppe af erhvervssygdomme er dem, der ikke er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. Hvis en sygdom ikke er optaget på listen, kan sygdommen anerkendes som en erhvervssygdom, hvis man selv som skadelidt kan godtgøre, at sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget ar arbejdets særlige art.

Om der er tale om en ulykke eller en erhvervssygdom får ikke betydning for udmålingen af erstatning, da udmålingen er den samme, når først skaden er anerkendt som en arbejdsskade.

Få professionel hjælp

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring der træffer afgørelse i 1. instans. De træffer afgørelse både om sygdommen skal anerkendes som arbejdsskade, og i så fald, om du har ret til erstatning. Herunder hvilken form for erstatning, og hvor meget du har krav på.

Vi kan bl.a. hjælpe med at opgøre dine krav, sikre den korrekte udmåling og klage over de afgørelser, vi ikke mener er rigtige, så du får den erstatning, du er berettiget til.

Vi behandler erstatningssager efter princippet ’ingen erstatning – ingen regning’ også kendt som ”no cure – no pay”. Hvis du ikke opnår nogen erstatning, modtager du således ikke nogen regning fra os, uanset hvor lang tid, vi har brugt på sagen.

Kontakts os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder.