Erstatning for psykiske gener

Har du psykiske gener, som følge af en ulykke du har oplevet eller har været en del af, så kan du være berettiget til erstatning. Der findes i dag, for mange, et stort tabu i relation til psykisk sygdom, og det medfører desværre, at mange ikke får erstatning, fordi de simpelthen ikke søger det. Desuden er der mange, der ikke ved, at man kan få erstatning for psykiske gener.  Har du været en del af en ulykke, så er det derfor meget relevant at få vurderet de psykiske følger.

Hvad kan man få psykiske gener af?

Psykiske gener kan opstå som følge af mobning og chikane eller ved vold, trusler og ulykker. Det er svært at lave en simpel definition for, hvilke psykiske gener domstole ser som en erstatningsberettiget personskade.

  • En af de faktorer som domstolene ligger vægt på er, hvorvidt ulykken/oplevelsen forøger risikoen for den psykiske skade. Domstolene vurderer altså, om det er påregneligt/typisk, at en psykisk skade af sådan karakter kan indtræde, som følge af den oplevelse, du har været ude for.
  • Hvis skadevolderen har handlet særlig groft, vil det også få betydning.

Når vi vurderer, om vi kan hjælpe dig med at få erstatning for en psykisk gene, så tager vi derfor også udgangspunkt i tidligere domme i lignende erstatningssager.

Følelsesmæssigt ubehag i en kortere periode vil typisk ikke blive anset som en personskade. Det vil sorg og afsavn heller ikke. Hvis det bliver vurderet, at dine psykiske gener ikke ville være opstået, hvis det ikke havde være for ulykken, så har du krav på erstatning. En almindelig reaktion på en voldsom ulykke, som f.eks. sorg og afsavn, vil ikke blive set som en psykisk skade. Generelt foretager domstolene en konkret vurdering fra sag til sag, og du kan derfor ikke nødvendigvis vide, om du kan få erstatning, før du har fået vurderet din konkrete erstatningssag.

Hvornår bliver der tilkendt erstatning for psykiske gener?

Hvorvidt der bliver tilkendt erstatning for psykiske gener eller ej, afhænger af flere forskellige faktorer. Først og fremmest har det stor betydning, om du selv var impliceret i ulykken eller ej. Det vil sige, hvorvidt du var en del af selve ulykken. Læs mere herunder.

Er du selv impliceret:

Hvis du selv er impliceret i ulykken, som har forsaget de psykiske gener hos dig, så er du med stor sandsynlighed berettiget til erstatning. Når du selv er impliceret, betyder det, at du var en del af en ulykke, og altså ikke bare var vidne til ulykken ske. F.eks. hvis du er i et biluheld og bliver fysisk skadet, og du efter biluheldet får psykiske gener. Du skal dog være opmærksom på, at psykiske skaders sammenhæng med en ulykke kan være svære at bevise. Læs mere om hvad du her skal gøre nedenfor.

Er en anden impliceret:

Er du uheldigvis vidne til at en anden persons ulykke, hvor den implicerede f.eks., afgår ved døden eller bliver udsat for ekstrem vold, så kan det desværre få psykiske følger. Hovedreglen er her, at hvis du også selv er fysisk impliceret i ulykken, så har du mulighed for at få erstatning for disse psykiske gener. Det vil sige, at du egentlig er en del af ulykken, også selvom du ikke selv blev påført fysiske skader. Der bliver lagt vægt på, at du i faresituationen, var overbevist om, at du var i dødelig fare. Er du ikke selv fysisk i fare ved ulykken, så er det mere tvivlsomt, om du kan få erstatning. Der er dog tilfælde, hvor erstatning bliver tildelt erstatning alligevel. Kontakt os for en samtale om din situation, så vurderer vi din sag uden beregning. Det kræver nemlig en konkret vurdering af din situation, for at finde ud af om du er erstatningsberettiget.

Herunder kan du læse et eksempel fra en dom om en erstatningsberettiget person:

Mand A kører i bil, og kører ind i B, som kører scooter. B dør desværre ved sammenstødet. A bliver påført ikke umiddelbart nogen skade i ulykken. Efter flere måneder får A angstneuroser og søvnløshed, altså en udelukkende psykisk skade. Grundet ulykkens alvorlige karakter, får A erstatning for den psykiske skade. Ulykken her var også farlig for A, og A var selv en del af ulykken. Dermed opfylder dommen betingelserne, for at tilkende erstatning for psykiske gener ved en anden persons tilskadekomst.

Hvad skal du gøre?

Det er ikke et krav, at symptomerne skal sandsynliggøres inden for 72 timer, som det f.eks. er ved fysiske skader. Dette skyldes, at psykiske gener kan vise sig efter længere tid. Det er dog et krav, at symptomerne skal sandsynliggøres inden for 6 måneder efter ulykken. At du skal sandsynliggøre din skade betyder, at du skal bevise overfor forsikringsselskabet, at skaden er opstået, og at den er opstået på grund af ulykken. Det er dog stadig vigtigt, at du søger lægehjælp, så hurtigt som muligt. Det kan desværre besværliggøre sagen, hvis du venter længe med at søge hjælp. Om de nødvendige symptomer ift. erstatning foreligger, bliver vurderet af en læge og/eller psykolog. Typisk vil der blive indhentet en psykiatrisk speciallægeerklæring. Har du behov for rådgivning om dit næste skridt, så er du velkommen til at kontakte vores specialiserede team af erstatningsadvokater.

Har du behov for rådgivning?

Ønsker du en eksperts vurdering af, om dine psykiske gener er en erstatningsberettiget personskade, så kan vi hjælpe dig. Med oplysninger fra din konkrete sag, kan vi undersøge, om du eventuelt har krav på erstatning. Det koster ikke noget, hvis du ikke er berettiget til erstatning. Du kan udfylde kontaktformularen her på siden eller ringe til os på 76 28 14 36, så tager vi en snak om din situation.