Erstatning for tab af erhvervsevne

Du har mulighed for at søge om erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du ikke kan vende tilbage til det arbejde, som du havde før en given ulykke skete, og du derfor ikke er i stand til at tjene det samme, som før denne skade skete. Det samme gælder, hvis ulykken er årsag til, at du må arbejde på nedsat tid. Dette gælder, hvis der er tale om en arbejdsskade/arbejdsulykke, eller hvis der kan gøres et ansvar gældende i sagen. Et eksempel på et ansvar kunne være overfor en modparts ansvarsforsikring efter en trafikulykke. Men hvordan skal du forholde dig, hvis dit tab af erhvervsevne skyldes en personskade? Få svaret herunder.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvornår kan jeg få erstatning?
  2. Hvad vil jeg få i erstatning?
  3. Hvorfor skal jeg kontakte en advokat? 

Hvornår kan jeg få erstatning?

Du kan typisk få vurderet og tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne, når din arbejdsevne er afklaret i kommunalt regi. Det vil bl.a. være tilfældet, når kommunen vurderer, at din arbejdsevne er nedsat i den sådan grad at du tilkendes fleksjob eller førtidspension.

Hvad vil jeg få i erstatning?

Dit tab bliver vurderet ud fra,

  • hvad ville du have tjent ved at arbejde, hvis ulykken ikke var sket, og
  • din indtjeningsevne efter ulykken er sket

Selve opgørelsen af erstatningen/erhvervsevnetabet sker efter erstatningsansvarsloven.

Lad os sige, at du kunne have tjent 500.000 kr. og nu kun kan tjene 250.000 kr., da vil erhvervsevnetabet være 50 %. Din årsløn forud for ulykken ville være 500.000 kr., og derved kan man opstille følgende regnestykke: 0,50*10*500.000 = 2.500.000 kr.

Du skal dog være opmærksom på, at erstatninger til personer over 29 år nedsættes med 1% for hvert år, vedkommende var ældre end 29 år på tidspunktet for skaden. Er vedkommende ældre end 54? Da vil erstatningen blive nedsat med 2% pr. år, vedkommende var ældre end 54, og frem til de fylder 69 år. Selve erstatningen bliver derfor måske nedsat på grund af din alder, men til gengæld er den skattefri.

Hvorfor skal jeg kontakte en advokat?

Advokat Anders Munk Zacho anbefaler, at du søger hjælp hos en advokat med speciale i personskadeerstatning, når du skal fastsætte dit erhvervsevnetab. Hvis du ikke får fastsat dit erhvervsevnetab korrekt og din sag afsluttes, så er der ikke så meget at gøre bagefter, da sådanne sager er meget vanskelig at få genoptaget, når først de er afsluttet.

Er uheldet sket?

Har du mistet hele eller dele af din evne til at arbejde som følge af en personskade? Så er det sidste, du har lyst til at bøvle med din erstatning for tabt erhvervsevne. Hos erstatning.dk er vi et stærkt team, som forstår vigtigheden af din erstatning. Vores specialister i personskadeerstatning kan hjælpe med at fjerne de økonomiske bekymringer fra dine skuldre, og sikre dig den erstatning du har krav på. Vi arbejder efter princippet ”ingen erstatning – ingen regning”. Kontakt os for en uforpligtende og gratis samtale om din sag og dine muligheder.