Piskesmæld

Tusindvis af danskere er hvert år involveret i store og små uheld samt ulykker, som kaster lange skygger over år, årtier og hele tilværelser, når gener og smerter bliver en uvelkommen gæst i hverdagen. Én af de lidelser, mange danskere tumler med, er piskesmæld og det efterfølgende whiplash-syndrom.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er piskesmæld?
  2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået et piskesmæld?
  3. Hvornår kan man få erstatning for piskesmæld?
  4. Hvor stor erstatning kan man få for piskesmæld?

 

Hvad er piskesmæld?

Piskesmæld, hedder fænomenet, hvor kroppen får et stød, der sender nakke og hals på overarbejde. Her bliver hovedet kastet frem og tilbage i en hurtig bevægelse, der forstrækker sener og muskler i halsen. Det kan vel bedst sammenlignes med en forstuvning af nakken. For langt de fleste vil piskesmældet aftage i løbet af et par dage eller uger, mens nogle er så uheldige, at skaden bliver langvarig eller ligefrem kronisk.

De typiske gener og symptomer ved piskesmæld er smerter og stivhed i nakken samt hovedpine. Ved et whiplash-syndrom fortsætter nakkesmerter og hovedpine, mens lændesmerter, indskrænket bevægelighed, træthed, snurren i armene, søvnforstyrrelser og alskens andre typer af ubehag kan kædes sammen med piskesmældet.

Piskesmæld er en lidelse, der ikke kan ses på et røntgenbillede eller måles i en blodprøve, og derfor har lidelsen tidligere været forbundet med en del stigmatisering og skepsis fra både samfundet og lægevidenskaben. I dag er billedet mere nuanceret, og der er ikke den samme skepsis længere; omverden ved godt, at piskesmældspatienter lider.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået et piskesmæld?

Det er meget vigtigt, at du hurtigst muligt opsøger læge, hvis du oplever nakkesmerter efter et uheld – inden for de første tre døgn. Dels er det naturligvis godt at få lægehjælp til dine smerter og symptomer- enten ved egen læge eller på skadestuen – men det er i allerhøjeste grad også vigtigt at begynde dokumentationen. Især når piskesmæld er en skade, der er så svær at påvise på længere sigt. Vær meget omhyggelig med at få fortalt lægen om samtlige symptomer og smerter, så du er sikker på, det kommer i din journal. Spørg gerne, om du må læse journalen, så du er helt sikker.

Hvis smerterne ikke begynder at fortage sig efter et par dage – afhængigt af lægens vurdering af, hvor længe det typisk tager – bør du tage fat i dit forsikringsselskab. Hav også løbende kontakt med lægen, hvis din situation ikke bliver bedre. Så har du dit på det rene.

 

Hvornår kan man få erstatning for piskesmæld?

Så længe du er sygemeldt og generet af piskesmældet, så kan du få erstatning, da du har mulighed for at få tilkendt godtgørelse for svie og smerte. Du vil også med det samme kunne modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Har du udgifter til behandlinger og transport, vil du også kunne få dem dækket – hvis behandlingerne altså er lægeordinerede. Alle ovenstående godtgørelser er i øvrigt afhængige af en lægeerklæring – og en ansvarlig modpart til dit uheld. Solouheld og selvforskyldte arbejdsulykker stiller dig straks i en værre situation. Her er du kun dækket af erstatning for varige mén og tabt arbejdsevne.

Der skal til gengæld gå en rum tid, før en erstatning for varige mén og tabt arbejdsevne kan afgøres. Her går der typisk et år fra ulykken, før din sag og tilstand bliver endeligt vurderet. I vurderingen kigges der udelukkende på, hvilke gener, du har – og hvor permanente, de er. Der vil ofte skulle speciallægelige vurderinger til, når méngraden fastlægges. Her kan din erstatningsadvokat hjælpe dig til at finde den rette speciallæge.

 

Hvor stor erstatning kan man få for piskesmæld?

Erstatningssatser bliver reguleret årligt, og nedenstående er år 2023-takster.

Tabt arbejdsfortjeneste: Denne godtgørelse svarer til den lønnedgang, du har oplevet i forbindelse med piskesmældet og eventuel tid på sygedagpenge. Denne kompensation er forudsat en ansvarlig modpart.

Svie og smerte: Du har ret til 220 skattefri kroner per sygedag, du har i forbindelse med piskesmældet – indtil du når 85.500 kroner. Svie og smerte fortsætter, indtil du har fået afgjort dit varige mén – eller er smertefri. Du kan godt modtage svie og smerte, hvis du er tilbage på arbejde, hvis du ikke er tilbage i samme omfang, som du var før piskesmældet. Svie og smerte udbetales kun, hvis en anden er skyld i din ulykke.

Varigt mén: Varige mén takseres med 9.790 kr. per méngrad, hvor piskesmæld typisk befinder sig i feltet 5-20 procent varigt mén. Altså 48.950-195.800 kr. Méngrad fastsættes normalt i intervallerne 5, 8, 10, 12, 15, 18 og 20 – og så med fem procents intervaller herfra. Det skyldes, at mén i gamle dage blev regnet i brøker. Taksterne daler med én procent for hvert år, du er over 40 år – og yderligere én procent, når du er på den anden side af de 59 år.

Tabt erhvervsevne: Erstatning for tabt erhvervsevne udregnes efter din typiske årsløn ved ulykkestidspunktet. Det maksimale beløb, der kan udbetales her, er 10.277.500 kr. i 2023.

Alliér dig med en erstatningsadvokat hurtigst muligt

Piskesmæld er en svær størrelse at have med at gøre, for det er som sagt en usynlig skade, som tidligere har været svær at få anerkendt. Forsikringsselskaberne vil også stadig i dag gå langt for at undgå udbetalinger og erstatninger i sager om piskesmæld.

Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt med en erstatningsadvokat, hvis du er udsat for piskesmæld. En erstatningsadvokat kan hjælpe dig til at få din retmæssige erstatning i situationer, hvor det kan være svært at se ud over smerterne.

Hos Erstatning.dk arbejder vi med et princip om ’ingen erstatning – ingen regning’. Det gør vi, uanset hvor lang tid vi har brugt på din sag, og det tør vi, fordi vi er sikre på, vi kan hjælpe dig til din erstatning. Det er heller ikke sådan, at vi tager hele din tilkendte erstatning, når du får den udbetalt. Ofte vil det nemlig være muligt at få dækket ’rimelige advokatudgifter’, hvilket i praksis betyder et betydeligt tilskud til din regning hos os. Regn dog med, at der vil være en mindre udgift for dig forbundet med vores arbejde.

Vi tager gerne en gratis og uforpligtende samtale med dig om din sag. Her kan vi gennemgå dine muligheder, ligesom vi drøfter, hvad du kan forvente af regning, hvis og når du får tilkendt din erstatning.