Godtgørelse og méngrad ved piskesmæld

Vi ser desværre ofte, at skadelidte får gener og smerter efter et piskesmæld. I nogle tilfælde kan disse smerter og gener ikke helbredes. I sådanne tilfælde vil der være tale om et varigt mén, hvor du kan få tilkendt en godtgørelse. Din godtgørelse vil blive baseret på den méngrad, som det vurderes, at du måtte have efter et piskesmæld. Du kan få méngraden dækket hos din egen ulykkesforsikring samt en eventuel ansvarsforsikring, hvis der er en ansvarlig skadevolder, som det bl.a. ses ved trafikuheld og særligt påkørsler bagfra.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvordan fastsættes min méngrad?
  2. Speciallægeerklæring
  3. Vurdering af din méngrad

Hvordan fastsættes min méngrad?

Der er forskel på méngraderne og derfor vurderes disse individuelt efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, som du kan finde på www.aes.dk under den såkaldte ménberegner.

Når du skal have vurderet din méngrad, vil vurderingen typisk blive foretaget, når du rammer årsdagen for din skade. Det skyldes, at man på dette tidspunkt vil kunne tage stilling til, om skaderne er varige, eller om der kan ske en forbedring. Bliver din tilstand vurderet til at være stationær – hvilket betyder at din tilstand ikke kan forbedres – så vil man vurdere din méngrad.

Speciallægeerklæring

Er der ikke mere, man kan gøre rent lægeligt for at hjælpe dig, vil du ofte blive sendt ud til en relevant speciallæge, som er tilknyttet det relevante speciallægeområde for din skade. Valg af speciallæge kan du med fordel drøfte med en personskadeadvokat. I forbindelse med undersøgelsen vil du særligt blive spurgt ind til de gener og smerter, du har efter piskesmældet. Herefter vil der blive foretaget en objektiv og fysisk undersøgelse af dine skader, bl.a. omfanget af bevægeindskrænkning i nakken mv. Speciallægen kan dermed vurdere, om der er en overensstemmelse mellem skaden og de gener/smerter, du har beskrevet. Dvs. er der årsagssammenhæng mellem skaden og dine gener. Alt dette vil blive skrevet ned i en erklæring, som også kaldes for en speciallægeerklæring.

Vurdering af din méngrad

Ud fra speciallægeerklæringen og de øvrige lægelige oplysninger i din sag, vil forsikringsselskabet fortage en vurdering af din méngrad. Vurderingen vil eventuelt blive foretaget i dialog med din advokat, som med fordel kan argumentere for den rette méngrad når speciallægeerklæringen foreligger, og dermed inden forsikringsselskabet vurderer din sag. Hvis du og forsikringsselskabet ikke kan blive enige, så har man mulighed for at få méngraden vurderet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og fra 1. april 2021 er det også muligt at få en vurdering hos Patienterstatningen.

Det er Arbejdsmarkeds Erhvervsforsikring, som har udarbejdet den såkaldte méntabel. Det er denne tabel, man bruger til at fastsætte din méngrad som udmåles i procent. Den laveste méngrad er 5 %. Jo værre dine gener er, desto højere bliver procenten. Denne procentsats vil man efterfølgende bruge til at beregne den godtgørelse som du har krav på.

Kan der ikke opnås enighed med forsikringsselskabet eller er du i tvivl om din méngrad er vurderet korrekt, er det vores klare anbefaling, at du kontakter en advokat der er specialist i personskadesager.

Få hjælp af professionelle erstatningsadvokater

Hos Erstatning.dk har vi mange års erfaring i at behandle personskadesager. Vi kan hjælpe dig med alt det praktiske i din erstatningssag, og vi arbejder ud fra princippet ”Ingen erstatning – ingen regning”. Vi er en del af Advokatgruppen, som har eksisteret siden 1987. Kontakt os i dag for en uforpligtende og gratis samtale om din sag og dine muligheder.

Vi sikrer dig, at du får præcis den erstatning og godtgørelse du har krav på.