Fritidsskader

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til erstatning og skader i fritiden, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Erstatning og skader i fritiden
  2. Hvordan er jeg dækket? 
  3. Hundebid og erstatning

Erstatning og skader i fritiden

Mange danskere er aktive i fritiden, og hvis uheldet er ude, er det vigtigt at kende sin retsstilling.

Mange fritidsskader sker i forbindelse med sport/i hjemmet, men kan i princippet ske ved al aktivitet udenfor arbejdstiden.

Ofte vil der ikke være en ansvarlig skadevolder, og da vil den eneste mulighed for dækning være via egen ulykkesforsikring, samt andre privattegnede ordninger. Disse ordninger kan du læse mere om her.

Hvordan er jeg dækket?

Ulykkesforsikringen, som mange heldigvis har, dækker alene behandlingsudgifter og varigt mén.

Méngodtgørelsen, som er skattefri, udbetales som en %-del af forsikringssummen i policen. En forsikringssum på 1 mio. kr. og en méngrad på 5 % vil således udløse en udbetaling på kr. 50.000,00. Selve méngraden fastsættes efter méntabellen, som du finder her.

I visse tilfælde vil der være en ansvarlig skadevolder , som er ansvarlig for ulykken. Det gælder eksempelvis, hvis du er faldet på et glat fortov, hvor grundejeren ikke har sørget for tilstrækkelig glatførebekæmpelse. I dén situation vil samtlige krav, i henhold til erstatningsansvarsloven, kunne rettes mod skadevolderen. Det betyder, at man kan få dækket svie & smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab. Disse krav kan du læse mere om her.

Hundebid og erstatning

Et andet eksempel på en situation, hvor der vil være en ansvarlig skadevolder, er en skade i form af hundebid. Hunden er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring, og du vil også her få dækket alle dine krav som følge af personskaden. Du vil endda kunne få erstatning, hvis du bliver bidt af en ”ukendt” hund. Læs mere om personskader, der er forårsaget af hunde her.

Søg juridisk bistand

Vi har stor erfaring med behandling af ulykkessager, og erstatning ved skader i fritiden. Vi bistår dig gerne med at opnå den erstatning, du er berettiget til. Kontakt os og få en gratis samtale med en advokat. Påtager vi os sagen gælder vores princip om: “ingen erstatning – ingen regning”.