Patientskader

Er du blevet påført en skade i forbindelse med en undersøgelse eller behandling i sundhedsvæsenet? Så kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for. Du skal være opmærksom på, at anmeldelsen skal ske senest 3 år fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til, at der er sket en patientskade.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er en patientskade? 
  2. Hvordan får jeg erstatning for en patientskade?
  3. Dine klagemuligheder 

Hvad er en patientskade?

En patientskade opstår typisk, hvis behandlingen ikke har levet op til “bedste specialiststandard”. Det er også en patientskade, hvis der er opstået komplikationer til behandlingen, som ligger ud over, hvad du med rimelighed må tåle. Eksempelvis en stafylokokinfektion efter en operation. Dvs. sundhedspersonalet behøver ikke nødvendigvis at have begået fejl.

Du kan også have krav på erstatning, hvis der er tale om en lægemiddelskade, dvs. medicinen har påført dig en skade/utilsigtede bivirkninger.

Hvordan får jeg erstatning for en patientskade?

Hvis der er tale om en mulig patientskade, skal du starte med at anmelde forløbet til Patienterstatningen. Patienterstatningen vil behandle og oplyse sagen på baggrund af anmeldelsen og træffer herefter en afgørelse. Dette forløb vil for de fleste give behov for hjælp fra en specialist i personskadesager. I forbindelse med sagens behandling er det således afgørende, at Patienterstatningen modtager alle relevante oplysninger/bilag, herunder korrekte og fyldestgørende svar på de spørgeskemaer, der sendes ud som led i sagsbehandlingen.

Hvis skaden anerkendes som en patientskade, vil du kunne få erstatning for den mérskade, som patientskaden har påført dig. Du får altså ikke erstatning for selve grundlidelsen – dvs. den lidelse du var i behandling for, før selve patientskaden skete.

Der kan opnås erstatning for samtlige krav i henhold til erstatningsansvarsloven, hvilket vil sige dækning af behandlingsudgifter, svie & smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varige mén og erhvervsevnetab.

Dine klagemuligheder

Hvis afgørelsen derimod ikke er som forventet, måske er skaden blevet afvist som patientskade, eller måske mener du, at erstatningen er for lav, så kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. I forhold til en klage over en for lav udmåling skal du dog være opmærksom på, at ankenævnet kan ændre afgørelsen på en sådan måde, at du har krav på en mindre erstatning end den tilkendte, eller du slet ikke har krav på erstatning.

Vores generelle erfaring er, at patientskadesager ofte kan være både omfattende og komplicerede. Uden en erstatningsadvokat kan det være svært at gennemskue om afgørelsen/erstatningsudmålingen er korrekt, herunder om afgørelsen bør påklages.

Har du brug for hjælp?

Husk, vi giver altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, det gælder også allerede verserende sager. Påtager vi os sagen gælder princippet om: ”ingen erstatning – ingen regning”.