Personskade forårsaget af hest

Til trods for at hestesporten kan være fantastisk, så er den desværre også præget af risiko for uheld. Er du uerfaren rytter, eller kender du ikke din hest, kan det desværre nemt gå galt, idet kan blive forskrækkede og sparke. Læs nedenfor – så er du retligt klædt på, hvis uheldet er ude.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Forsikring og ansvar som ejer
  2. Ny lovgivning
  3. Ansvar for løsgående og ikke løsgående heste 
  4. Eksempel på culpa 
  5. Hvis du bliver skadet af din egen hest
  6. Eksempel på skade på ejer ctr. skade på andre
  7. Hvis du selv har medvirket til skaden

 

Forsikring og ansvar som ejer

Det er ejeren af hesten, som bliver erstatningsansvarlig for den skade, som hesten forvolder. Hvis en hest passes af en anden end ejeren, så er det altså stadig ejeren af hesten, som bliver ansvarlig for eventuelle skader. Man har, som hesteejer, en pligt til at oprette en ansvarsforsikring for sin hest. I det tilfælde hvor hesten alligevel ikke er forsikret, eller hvis ejeren er ukendt, så kan FUH dække erstatningen. FUH er Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller heste med ukendte ejere. Som det følger af navnet, dækker denne fond, skader forårsaget uforsikrede og heste med ukendte ejere, når hesten er løsgående. I tilfældet hvor ejeren af hesten på ulovlig vis ikke har en ansvarsforsikring, lægger FUH udelukkende ud for erstatninger. Dermed kan ejeren af hesten ikke kan undgå at betale erstatningen, da FUH senere laver regres, hvilket betyder, at ejeren skal betale det beløb tilbage, som FUH har lagt ud.

 

Ny lovgivning

Fra 1. februar, 2021 er hesteloven ophævet. Nu er heste omfattet af Mark og Vejfredsloven. Dog er retstillingen den samme; de forskellige love har udelukkende fået nye §-numre. Det vil sige, at de regler som var gældende før 1. februar 2021 stadig gælder.

 

Ansvar for løsgående og ikke løsgående heste

Ifølge Mark og Vejfredslovens § 4b, gælder der objektivt ansvar for løsgående heste. Det vil sige, at ejeren af en løsgående hest bliver ansvarlig for skader, som hesten forvolder, uanset om ejeren har gjort noget forkert eller ej. Dette gælder som sagt kun, hvis hesten er løsgående.  En hest er pr. definition løsgående, når den frit kan bevæge sig. F.eks. hvis en hest er brudt ud af folden og dermed løber frit omkring.  Hvis en hest er lukket inde på en fold, er den altså ikke løsgående. Når en hest er under rytter, bundet eller bliver trukket, så er hesten heller ikke løsgående.

Såfremt en hest forvolder skade, når den ikke er løsgående, vurderes ansvaret efter culpareglen. Det betyder, at ejeren af hesten pålægges ansvar for en skade, hvis der er udvist skyld. Det er ikke muligt at opstille en udtømmende regel for, hvornår der er udvist skyld. Nogle faktorer, som har betydning skyldsvurderingen, er, om du har kontrol over hesten, og om du generelt har gjort, hvad du kan for at undgå skaden.

 

Eksempel på culpa (skyld)

Et eksempel kan ses ved følgende afgørelse: A kommer ridende på sin hest på en 2 meter bred sti. En cykelrytter, B, kommer kørende på mountainbike i modkørende retning i høj fart. A trækker over i siden, for at B kan passere. A råber til B, at B skal sætte farten ned. B hører ikke råbet og får ikke bremset. A’s hest bliver urolig over den høje fart og rykker pludselig bagenden ind på midten af stien. A’s hest rammer B. B pådrager sig en skade på kravebenet ved at falde af cyklen. Her kommer domstolene frem til, at trods A havde forsøgt at få B til at nedsætte farten, så har A ikke godt nok kontrol over hesten. Derfor bliver A erstatningsansvarlig for B’s skade.

 

Hvis du bliver skadet af din egen hest

Din ansvarsforsikring dækker skader, som hesten forvolder mod andre. Det er f.eks. hvis din hest sparker en forbipasserende, eller hvis din hest laver en tingskade på andres ejendele.  Ansvarsforsikringen dækker altså erstatningsansvar, som ”hesten” har overfor andre. Derimod dækker den ikke skade, hesten forvolder mod ejeren. Sådanne skader dækkes af en ulykke- / fritidsforsikring. Du kan læse et eksempel herunder.

 

Eksempel på skade på ejer ctr. skade på andre

Eks. 1: Din hest er sluppet fri fra folden, og løber ind i på naboens mark. Her ødelægger den afgrøde for 4000 kr. Denne skade er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring.

Eks.2: Du er ude og ride på din hest. Pludselig stejler hesten, og du falder af. Du pådrager dig en personskade, i form af en brækket arm. Her vil den lovpligtige ansvarsforsikring ikke dække skaden. Har du derimod en ulykke- / fritidsforsikring, vil skaden dækkes af den.

 

Hvis du selv har medvirket til skaden

Hvis den som kommer til skade, selv har medvirket til skaden, så kan erstatningskravet nedsættes eller bortfalde. Dette kan f.eks. ske, hvis du klapper en hest bag i og bliver sparket, eller hvis du provokerer en hest på anden vis. Dermed har du krav på mindre erstatning, fordi du har udvist egenskyld.

Er du blevet skadet af en hest?

Har din hest forårsaget en skade, eller er du blevet skadet af en hest, så kan vi hjælpe dig. Det kan være, at du er blevet sparket af en hest eller bidt af en hest. Uanset hvad der er sket, så sidder vores eksperter klar til rådgive dig. Du kan ringe til os på 76 28 14 36, og så finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med netop din sag!