Personskade forårsaget af hund

Til trods for at hunden, af mange, er et elsket kæledyr, kan man ikke altid være sikker på, hvordan dyret reagerer, og derfor kan uheldet være ude. Hunde kan blive forskrækkede, når mennesker opfører sig utilregneligt, og det kan desuden være svært at aflæse en hund, man ikke kender. Er du blevet bidt eller væltet af en hund, kan du have krav på erstatning.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Objektivt ansvar
  2. Egen skyld
  3. Hvad skal du gøre, hvis skaden sker?

Objektivt ansvar

Hvis en hund volder skade, er det omfattet af et objektivt ansvar. Det vil sige, at hundeejeren/besidderen er ansvarlig for alle skader, hunden forvolder. Det er ligegyldigt, om hundeejeren har handlet uansvarligt eller ej. Hvis hunden volder skade, har den, som lider skade et erstatningskrav mod hundeejeren/besidderen.

Som hundeejer har man pligt til at tegne en ansvarsforsikring for hunden. Denne forsikring dækker alle skader, som falder under det objektive ansvar. Er hunden uden ejer, kan man søge erstatning ved FAH. FAH er en forkortelse for Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde.

Det er ejeren eller besidderen, som har erstatningsansvaret. Man bliver besidder, hvis man har haft hunden i sin besiddelse i over 18 timer. Man kan ikke få erstatning af den lovpligtige ansvarsforsikring for skade, som hunden forvolder på ejeren/besidderen.

Eks.: Du passer en hund i 2 uger, imens ejeren er på ferie. Efter en uges pasning, bliver hunden pludselig glubsk og bidder dig. Her har du ikke krav på erstatning fra den lovpligtige ansvarsforsikring, idet du er blevet besidder af hunden.

Ved hundeskader kan du få erstatning for svie og smerte, varige mén, tabt arbejdsfortjeneste og varigt erhvervsevnetab.

Egen skyld

Har du udvist egen skyld, er der risiko for nedsættelse eller bortfald af erstatningskravet. Egen skyld er, f.eks. hvis du har provokeret hunden til at angribe, blandet dig i et hundeslagsmål eller angribes af vagthund uden lovligt gøremål.

Eks.: Du bryder ind i et hus og bliver bidt af en hund, der bor i huset. Her har du ikke et erstatningskrav mod ejeren. 

Hvad skal du gøre, hvis skaden sker?

Hvis du er ude for en ulykke, hvor en hund er involveret, og du bliver skadet, så er det essentielt, at du handler hurtigt, for at styrke din erstatningssag. Vi har samlet en liste over ting, du bør gøre, hvis du angribes af en hund.

  • Få kontaktoplysninger på hundens ejer
  • Få kontaktoplysninger på evt. forbipasserende som vidnede angrebet
  • Få straks skaden undersøgt hos en læge eller hos skadestuen, og sørg for at skader skrives ind i din lægejournal
  • Hundens ejer skal melde skaden til den lovpligtige ansvarsforsikring, og du skal melde skaden til din egen ulykkesforsikring
  • Er hunden uden ejer, skal skaden meldes til FAH. Skaden skal derudover meldes til politiet, så hunden kan identificeres
  • Kontakt en advokat hvis du er tvivl om din sag.

Vi kan hjælpe dig

Har du lidt skade grundet en hændelse med en hund involveret, og er du i tvivl om dine muligheder? Kontakt os for en uforpligtende snak om din sag, og så undersøger vi gerne dine krav på erstatning. Vi har mange års erfaring med at sikre erstatning til vores klienter. Ring til os på 76 28 14 36, for en snak med en specialiseret advokat.