Svie og smerte

Tiden efter en ulykke, hvor du oplever smerter og måske en sygemelding, er hård. Dels på grund af gener og smerter, naturligvis, men usikkerheden om fremtiden, familien og arbejdssituationen vejer også tungt for de fleste. Derfor er det ikke alle, der får undersøgt, om de er berettiget til at få kompensation for svie og smerte.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er svie og smerte?
  2. Hvordan søger man erstatning for svie og smerte?
  3. Hvad er taksten for svie og smerte?
  4. Erstatning i Danmark

 

Hvad er svie og smerte?

Svie og smerte er en kompensation, der gives til skadelidte, som er sygemeldte ovenpå en ulykke. Du har ret til svie og smerte i tiden fra ulykken og til du bliver rask igen, eller du har været sygemeldt i cirka 383 dage. Der er i dag ikke krav om, at du skal være hverken sengeliggende eller fuldkommen sygemeldt for at leve op til kravene for at få pengene udbetalt. Før i tiden blev der derimod sondret mellem sengeliggende og oprejste sygemeldinger. Faktisk kan du i dag endda få beløbet udbetalt, selvom du er tilbage på arbejde – så længe du ikke er tilbage på fuldt blus.

Svie og smerte hører under erstatningsansvarsloven, og kompensation for dette kan kun søges i de situationer, hvor en anden er ’skyld’ i din ulykke. Det skyldes, at det er modpartens forsikringsselskab, der udbetaler din godtgørelse. Det betyder også, at du ikke nødvendigvis er berettiget til svie og smerte, hvis du er sygemeldt på grund af en arbejdsulykke. Det kræver nemlig, at ulykken var arbejdsgiverens skyld, før det falder ind under erstatningsansvarsloven.

Derudover er det altid en lægefaglig vurdering, der ligger til grund for din ret til svie og smerte. Du får derfor brug for en lægeerklæring på, at du er uarbejdsdygtig.

 

Hvordan søger man erstatning for svie og smerte?

Når ulykken er sket, og du er blevet klar over situationens alvor, kan du henvender du dig til din modparts forsikringsselskab med dine erstatningskrav. Derudover skal du også have din dokumentation og din lægeerklæring klar. Herefter går der typisk en rum tid, før forsikringsselskabet udbetaler din svie- og smertegodtgørelse.

 

Hvad er taksten for svie og smerte?

Svie og smerte er fastsat ved en takst på 220 kr. skattefri (2023), og taksten reguleres årligt. Du kan maksimalt få 85.500 kroner udbetalt, hvilket svarer til cirka 383 sygedage. Udbetalingerne stopper, når en eventuel afgørelse om varigt mén finder sted.

Ofte vil det give mening at se på, om der er andre erstatninger og udgifter, modparten burde dække. Det kunne eksempelvis være godtgørelse for varigt mén eller et ønske om at få dækket regninger til behandlinger. De skal dog være lægeordinerede og beviseligt forbundet med ulykken, før du kan rejse krav.

Det kan også være værd at undersøge, om der er kompensation at hente i dine egne forsikringer.

 

Erstatning i Danmark

At søge erstatning i Danmark er en velordnet affære, og loven tolkes med rimelighed for øje. Derfor bliver du ikke hovedrig af dine erstatninger, og din modpart bliver ikke ruineret, som vi ser det i udlandet. Til gengæld er det nemmere for parterne at komme frem til enighed – endda i mindelighed. Det betyder dog ikke, at du ikke skal være varsom.

Det er ikke manden, der eksempelvis påkørte dig, som skal udbetale din svie og smerte samt eventuelle andre erstatninger. Det skal hans forsikringsselskab. Din modpart er dybt professionel, og du vil sidde over for folk, hvis levebrød er at komme billigst muligt omkring deres forpligtelser. Derfor anbefaler vi også, at du allierer dig med en advokat, som kan hamle op med din modparts viden og erfaring på området.

Svie og smerte er ofte en ret ukompliceret affære. Men det kan være, at en advokat vurderer, at du skal søge yderligere erstatning, og en advokat kan hjælpe dig med at rejse kravet. Det kan også være en stor fordel at overdrage sagen til fagfolk, så du kan koncentrere dig om at få det bedre.

Lad Erstatning.dk hjælpe dig

Vi tager gerne en gratis og uforpligtende samtale med dig, hvor vi vurderer din sag. Finder vi sammen frem til, at vi skal hjælpe dig. Så skal du kun betale os, hvis og når du bliver tilkendt erstatning. Desuden er det muligt at få dækket en del af dine advokatomkostninger af modparten.

Hos Erstatning.dk får du tilknyttet et fast team bestående af en advokat og en sekretær, som begge har mange års erfaring i erstatningsansvarsloven og denne type sager med personskader. Vi sætter en ære i at holde dig opdateret om sagen løbende, og det er vores mål, at du er så tryg og oplyst som overhovedet muligt gennem hele forløbet – og at du får din retmæssige erstatning, naturligvis.