Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Når ulykken er ude og din hverdag bliver vendt på hovedet, er økonomiske vanskeligheder det sidste, du har brug for at bekymre dig om. Der findes derfor en lang række kompensationer og erstatninger, du kan søge, hvis en ulykke eller lignende har sat en stopper for din hverdag og arbejdsevne. Én af disse kompensationer er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?
  2. Hvordan udregnes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?
  3. Skattemæssige overvejelser

 

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er en kompensation, som medfører, at du ikke går ned i løn, mens du er sygemeldt eller på sygedagpenge som følge af en ulykke.

Afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med ulykker falder ind under erstatningsansvarsloven. Begrebet skal derfor ikke forveksles med dét i serviceloven, som kompenserer forældre med handicappede børn.

Når vi taler om erstatningsansvarsloven, er vi nødt til at have en modpart, der er ’ansvarlig’ for dit uheld. Der er krav om en ansvarlig skadevolder. Det er nemlig modpartens forsikringsselskab, der skal erstatte tabt arbejdsfortjeneste. Du kan få erstatning, selvom ulykken er din egen skyld, så længe der er en ansvarlig modpart. Dog kan din erstatning reduceres, hvis du har handlet groft uagtsomt, eksempelvis ved at sætte dig fuld bag rattet. Ansvaret i disse sager handler nemlig ikke udelukkende om skyld, og det er derfor vi tegner ansvarsforsikringer på vores biler. Kommer du til gengæld til skade i et solouheld, hvor der ikke er nogen at holde ansvarlig? Så er du ikke berettiget til kompensationen. Det samme gælder for arbejdsulykker, hvor skylden er din egen eller ikke er placérbar.

 

Hvordan udregnes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Den tabte arbejdsfortjeneste bliver opgjort ved at se på, hvad du burde have tjent i perioden, hvis du ikke havde været udsat for en ulykke, og hvad du faktisk tjener i din nuværende situation med sygeløn eller sygedagpenge. Differencen bliver så kompenseret af din modparts forsikringsselskab. Som regel vil betalingen falde nogenlunde månedsvist, men det er ikke usandsynligt, at den vil falde i ’klumper’ fra tid til anden. Det er derfor vigtigt at føre regnskab over indbetalingerne, for de er ikke skattefri.

Du har krav på kompensationen indtil det tidspunkt, du igen på normal vis kan udføre dit arbejde, eller indtil det tidspunkt hvor du får fastsat et midlertidigt eller permanent erhvervsevnetab på mindst 15 procent. Når det sker, får du i stedet udbetalt en erstatning for tabt erhvervsevne. Dette er en engangsudbetaling, der er baseret på en formel, som også tager udgangspunkt i din løn før ulykken.

 

Skattemæssige overvejelser

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er en indkomst, der kan sammenlignes med din løn. Den er derfor skattepligtig. Din modparts forsikringsselskab indberetter indbetalingerne til Skat, og det er dit ansvar at betale skat af dem. Ofte vil det kunne lade sig gøre at finde en holdbar løsning i forhold til skattebetalingen, så den kommer til at ligne almindelige løn- og skatteforhold. Falder din erstatning på én eller flere store gange, kan det være en god ide at rådføre sig med en advokat eller revisor, da det potentielt kan være en indviklet affære, at finde den bedste skatteløsning for dig.

Få professionel hjælp i erstatningssager

Juraen er måske ofte ligetil i disse sager, men forløbet ender alligevel ofte med at blive komplekst. Vi anbefaler, at du allierer dig med en erstatningsadvokat, når du har lidt skade under et uheld. En erstatningsadvokat kan hjælpe og rådgive dig, så du får den erstatning, du har krav på – med færrest mulige problemer under vejs.

Hos Erstatning.dk arbejder vi med et princip om ’ingen erstatning – ingen regning’, uanset hvor mange timer vi ellers har lagt i din sag. Det tør vi, fordi vi tror på, vi nok skal skaffe dig din erstatning. Husk i øvrigt, at du kan få dækket en del af dine advokatudgifter, så du kun skal betale en del af vores salær.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.