Erstatning ved trafikulykke

Har du været en del af en trafikulykke? Har du mén fra ulykken, som påvirker din hverdag? Så kan det være, at du har krav på erstatning.

Hvem skal dække erstatningskravet?

Hvis der er en anden bil involveret i ulykken…

Er der en anden bil involveret i ulykken, vil modpartens ansvarsforsikring skulle dække din personskade. Dette gælder, uanset hvem der er skyld i ulykken. Det samme gælder desuden, hvis du som fodgænger eller cyklist bliver ramt af en bil.

Modpartens ansvarsforsikring dækker samtlige personskadekrav, der er omfattet af Erstatningsansvarsloven. Det betyder, at du kan få dækket bl.a. behandlingsudgifter, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab. I værste fald kan der også udbetales forsørgertabserstatning til de efterladte.

Hvis der er tale om flugtbilist…

Hvis der er tale om en flugtbilist, så vil de samme krav kunne rettes mod DFIM, som står for Dansk Forening for International Køretøjsforsikring. Det er garantifonde for uforsikrede skader, som er forårsaget af uforsikrede eller ukendte køretøjer, hunde, heste, speedbåde og vandscootere.

Hvis der er tale om en soloulykke…

Er der tale om en soloulykke i bil, vil din personskade ikke være dækket af din egen ansvarsforsikring, medmindre du har tegnet forsikringen med såkaldt “førerdækning”. Hvis du har tegnet ulykkesforsikring, vil denne forsikring dække varigt mén.

Hvis du ikke har kaskoforsikring på din bil, vil modpartens ansvarsforsikring som udgangspunkt også dække skaden på bilen.

Har du brug for rådgivning af en specialiseret advokat?

Vi har stor erfaring i behandling af færdselsskader, og bistår dig gerne med at opnå den erstatning, du er berettiget til.

Og husk vores princip om: ”ingen erstatning – ingen regning”og vi altid står klar med en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Ring til os, for en gratis vurdering af din sag på telefon  70 10 13 30.