De typiske erstatningskrav

Undrer du dig over hvad de typiske erstatningskrav er? Så kan du læse mere om dette emne herunder.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til de typiske erstatningskrav, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Helbredelsesudgifter og andet tab 
  2. Hvad er svie og smerte?
  3. Hvad er varigt mén?
  4. Tabt arbejdsfortjeneste
  5. Tab af erhvervsevne
  6. Hvad er forsørgertabserstatning?
  7. Erstatning til børn under 15 år

 

Helbredelsesudgifter og andet tab

I denne kategori kan du fx få dækket udgifter til nødvendig behandling i form af medicin, fysioterapi, kiropraktik og psykologsamtaler. Det er vigtigt, at du holder styr på dine kvitteringer, så kravet kan dokumenteres. Det er også vigtigt, at din behandler noterer, hvad du behandles for.


 

Hvad er svie og smerte?

Du kan få godtgjort en fast skattefri takst pr. sygedag, hvor du ikke alene er syg, men også modtager behandling. Det er også i nogle tilfælde muligt at få godtgørelse for svie og smerte, selvom du ikke modtager behandling og/eller ikke er decideret sygemeldt. Det er også i visse tilfælde muligt at få godtgørelse, eventuel med reduceret takst, hvis du er begyndt at arbejde på deltid.

Svie og smerte godtgørelse er det beløb, man kan få i godtgørelse pr. dag, man er sygemeldt. Taksten er kr. 220 pr. dag (2023), dog maksimalt 85.500 kr. (2023) i alt.

Læs mere om svie og smerte.


 

Hvad er varigt mén?

Varigt mén betyder, at en skade ikke kan helbredes. Dine varige skader/gener af fysisk og/eller psykisk karakter vil derfor bliver kompenseret ud fra den såkaldte méntabel, som du finder her. Den méngodtgørelse du har krav på, er en skattefri godtgørelse, der fastsættes ca. 1 år efter ulykken på baggrund af din samlede méngrad.

Læs mere om varigt mén.


 

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabte lønindtægter, herunder mistet pension, feriegodtgørelse mv. erstattes, indtil du igen kan begynde at arbejde, eller du får et erhvervsevnetab (se nedenfor).

Ved opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste skal der fradrages for indtægter i form af fx sygedagpenge, revalideringsydelse, kontanthjælp eller løn under sygdom. Dvs. du får dit “nettotab” erstattet.

Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste.


 

Tab af erhvervsevne

Har skaden medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde, kan du få erstatning med udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevnen. Dvs. erhvervsevnetabet skal udtrykke dit tab ud fra en sammenligning mellem hvad du kunne tjene have tjent uden skaden, set i forhold til hvad du tjener på grund af skaden.

Selve erhvervsevnetabserstatningen, som er skattefri, beregnes ud fra en lovbestemt formel, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i den løn man havde pr. skadestidspunktet og et år bagud. Årslønnen bliver desuden årligt opreguleret efter en ligeledes lovbestemt reguleringssats. Dvs. man regulerer årslønnen fra skadesåret og frem til det år, hvor erstatningen rent faktisk udbetales.

Det maksimale beløb, der kan erstattes i for tab af erhvervsevne er i 2023 på kr. 10.277.500.


 

Hvad er forsørgertabserstatning?

Har en ulykke, som nogen er ansvarlig for, medført, at du har mistet en ægtefælle eller samlever, har du som efterladt krav på erstatning for tab af forsøger. Samtidig kan du få et overgangsbeløb til dækning af begravelsesudgifter.

Forsørgertabserstatningen fastsættes til 30 % af den erstatning, som afdøde kunne have opnået ved fuldstændigt tab (100 %) af erhvervsevnen.

Der fastsættes årligt et minimumsbeløb, som i 2023 udgør kr. 1.099.500.

Der kan ligeledes i visse tilfælde opnås et overgangsbeløb, der betales til den efterladte. Beløbet udgør i 2023 kr. 184.500. Der kan ikke både opnås betaling af begravelsesomkostninger og overgangsbeløb.

Retten til erstatning gælder også eventuelle børn under 18 år.


 

Erstatning til børn under 15 år

For børn under 15 år gælder de samme regler i forhold til bl.a. svie og smerte samt godtgørelse for varigt mén. For børn under 15 år er det dog vanskeligt at tale om et erhvervsevnetab. Her gælder derfor den helt særlige regel, at en méngrad på min. 5 % medfører, at man pr. automatik får udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne. Ligeledes her bruges en lovbestemt formel.

Hvis et barn under 15 år får et erhvervsevnetab, fastsættes erstatning som et kapitalbeløb, beregnet ud fra kr. 471.000 kr. (2023) ganget med méngraden og ganget med 10.