Varigt mén

Hvis du som følge af en ulykke, har pådraget dig en skade, som ikke kan helbredes og du derfor må leve med varige gener, kan du have ret til erstatning for varigt mén.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er varigt mén?
  2. Hvordan udregnes godtgørelsen for varigt mén?

 

Hvad er varigt mén?

Godtgørelsen for varigt mén, er en godtgørelse, der skal kompensere, at du som følge af ulykken, har fået ulemper i din daglige livsførelse. Det er en kompensation, der dækker de varige, ikke økonomiske følger, som man er blevet påført som følge af ulykken. Både fysiske og psykiske skader er omfattet. Det kunne eksempelvis være, at du som følge af en skade, nu må leve med kroniske smerter.

Det er en kompensation for ikke-økonomisk skade, og er helt uafhængig af din indkomst. Godtgørelsen udbetales som et engangsbeløb. Det er dog muligt, at få udbetalt et aconto beløb, hvis man på et givent tidspunkt er sikker på, skaden som minimum vil give en bestemt méngrad.

Hvor stort dit varige mén er, vurderes på et rent medicinsk grundlag, hvor man ser på de helbredsmæssige begrænsninger, ulykken har medført. Det varige mén er således udtryk for en medicin vurdering af den ulempe som den pågældende skade generelt må antages at medføre, uanset hvilken person skaden havde ramt.

 

Hvordan udregnes godtgørelsen for varigt mén?

Din méngrad fastsættes ud fra méntabellen, der er udfærdiget af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Méntabellen er udarbejdet ud fra princippet om, at ménet rammer lige hårdt. Méntabellen er vejledende og méngraden vurderes med udgangspunkt i denne.

Satserne i méntabellen kan fraviges både i op- og nedadgående retning, hvis der foreligger særlige forhold.

Du skal have en méngrad på mindst 5 % for at kunne få kompensation. Hvis dette er tilfældet, er taksten i 2023 per méngrad 9.790 kr.

I ganske særlige tilfælde, hvor en méngrad på 100 % ikke skønnes at være en rimelig kompensation, kan et varigt mén vurderes til 120 % .Der er dog ikke mulighed for at opnå højere méngodtgørelse end 1.173.500 kr (2023).

Du skal dog være opmærksom på, at denne beregning ikke gælder i forhold til din eventuelle ulykkesforsikring, som dækker ved siden af. I forhold til din ulykkesforsikring fastsættes méngraden både på baggrund af dine forsikringsbetingelser og méntabellen. Størrelsen af erstatning beregnes ud fra méngraden i % af den forsikringssum, der fremgår af din police.

Vurderingen af det varige men sker på det tidspunkt, hvor din helbredstilstand efter ulykken er varig. Det vil den ofte være 12 måneder efter ulykken.

Få professionel hjælp

Vi har stor erfaring med personskadeerstatningssager, og bistår dig gerne med at opnå den erstatning, du er berettiget til.

Vi arbejder ud fra princippet ’ingen erstatning – ingen regning’.

Vi tager gerne en gratis og uforpligtende samtale med dig, hvor vi vurderer din sag. Finder vi sammen frem til, at vi skal hjælpe dig, skal du kun betale os, hvis og når du bliver tilkendt erstatning.

Kontakt os derfor gerne allerede i dag til en uforpligtende samtale, så du kan få den erstatning, du er berettiget til.