Erstatning til voldsofre

Som voldsofre har du mulighed for at søge erstatning, hvis du har været udsat for et voldeligt overfald eller en sædelighedsforbrydelse.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvordan forløber sagen?
  2. Erstatning til voldsofre

Hvordan forløber sagen?

I første omgang kan du få beskikket en bistandsadvokat under straffesagen mod gerningsmanden. Bistandsadvokaten går med dig i retten, når du skal afgive vidneforklaring imod gerningsmanden, og sørger for, at der bliver fremsat et erstatningskrav. Du skal ikke selv betale for bistandsadvokatens arbejde.

Det er en betingelse for at opnå erstatning, at der er bevis for, at der er sket en overtrædelse af straffeloven. Det er derimod IKKE en betingelse, at gerningsmanden bliver dømt skyldig – eller at han rent faktisk kan findes.

Erstatning til voldsofre

Erstatningskravet efter straffesagen fremsendes til Erstatningsnævnet, som er en statslig institution, der træffer afgørelse om erstatning til voldsofre. Dvs. du skal ikke selv rejse kravet mod selve gerningsmanden efter voldshændelsen. Du er dermed også sikker på, at få den erstatning, der træffes afgørelse om. Erstatningen udbetales konkret af politiet, som herefter selv sørger for at kræve erstatningen hos gerningsmanden.

For at kunne opnå erstatning, er det en betingelse som meget klart udgangspunkt, at voldsepisoden er anmeldt til politiet indenfor 72 timer. Du skal også være opmærksom på, at der på netop dette område gælder nogle helt særlige forældelsesregler. Fristen er her 2 år og ikke 3 år som ellers normalt er gældende.

Erstatningen for personskade kan udgøre samtlige krav i form af behandlingsudgifter, svie & smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén, tort og erhvervsevnetab. Disse erstatningsposter kan du læse mere om her.

Få professionel hjælp

Vi har stor erfaring med behandling af voldsoffersager og giver altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, det gælder både sager der er under behandling, og sager der er afsluttet og måske kan genoptages. Påtager vi os sagen, gælder princippet om: ”ingen erstatning – ingen regning” og Erstatningsnævnet vil også dække rimelige advokatomkostninger.