Ny vejledning: COVID-19 anerkendt som arbejdsskade

Ansatte kan få COVID-19 anerkendt som arbejdsskade, fastslår ny vejledning fra Arbejdstilsynet. 

Arbejdstilsynet er klar med en dugfrisk vejledning, som skal sikre klarhed om de regler, som gælder, når en ansat bliver smittet med COVID-19.

Af vejledningen fremgår det, at en person kan få anerkendt sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at sygdomsramte har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg, eller hvis vedkommende har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde og efterfølgende er blevet syg.

Sygdomsramte vil ofte ikke have mulighed for at dokumentere en konkret smitte som følge arbejdet, hvorfor det i stedet vil være tilstrækkeligt at sandsynliggøre smittefaren. Sygdomsramte skal derudover dokumentere eller sandsynliggøre, at denne er/har været syg med diagnosen COVID-19.

En negativ test vil dog ikke udelukke, at det på baggrund af en konkret skønsmæssig vurdering kan lægges til grund, at den sygdomsramte har været syg med COVID-19 på et andet tidspunkt.

Selve arbejdsskaden kan behandles enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, hvilket afhænger af en vurdering af varigheden af den sygdomsramtes udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet.

Anerkendes forholdet som en arbejdsskade kan sygdomsramte være berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Dette kan være udgifter til medicin, helbredsmæssig behandling, hjælpemidler med videre. Ligeledes kan det være godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og ved den sygdomsramtes død kan efterladte have mulighed for at få erstatning.

Hvilke konkrete betingelser som skal være opfyldt, før COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, beskrives nærmere i vejledningen.

Sager, hvor sygdomsramte er alvorlig syg som følge af COVID-19, vil blive hastebehandlet af myndighederne.

I Advokatgruppen følger vi udviklingen nøje, og vi mener, at udfærdigelsen af denne vejledning er et skridt i den rigtige retning for at sikre medarbejdere klarhed og indsigt i reglerne, som kan berettige til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.