Ny vejledning: COVID-19 anerkendt som arbejdsskade

Ansatte kan få COVID-19 anerkendt som arbejdsskade, fastslår ny vejledning fra Arbejdstilsynet. 

Arbejdstilsynet er klar med en dugfrisk vejledning, som skal sikre klarhed om de regler, som gælder, når en ansat bliver smittet med COVID-19.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. COVID-19 som en arbejdsarbejde
  2. En arbejdsulykke eller en erhvervssygdom

 

COVID-19 som en arbejdsskade

Af vejledningen fremgår det, at en person kan få anerkendt sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade. Det skal dog kunne sandsynliggøres, at den sygdomsramte har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg. Har vedkommende været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde, og er vedkommende efterfølgende blevet syg? Så kan COVID-19 også anerkendes som en arbejdsskade.

Sygdomsramte vil ofte ikke have mulighed for at dokumentere en konkret smitte som følge af arbejdet. Det vil i stedet være tilstrækkeligt at sandsynliggøre smittefaren. Sygdomsramte skal derudover dokumentere eller sandsynliggøre, at denne er/har været syg med diagnosen COVID-19.

En negativ test vil dog ikke udelukke, at det på baggrund af en konkret skønsmæssig vurdering kan lægges til grund, at den sygdomsramte har været syg med COVID-19 på et andet tidspunkt.

 

En arbejdsulykke eller en erhvervssygdom

Selve arbejdsskaden kan behandles enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Det afhænger af en vurdering af varigheden af den sygdomsramtes udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet.

Anerkendes forholdet som en arbejdsskade. Så kan den sygdomsramte være berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Dette kan være udgifter til medicin, helbredsmæssig behandling, hjælpemidler med videre. Ligeledes kan det være godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og ved den sygdomsramtes død kan efterladte have mulighed for at få erstatning.

Hvilke konkrete betingelser som skal være opfyldt, før COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, beskrives nærmere i vejledningen.

Sager, hvor sygdomsramte er alvorlig syg som følge af COVID-19, vil blive hastebehandlet af myndighederne.

Erstatning.dk og den nye vejledning

Hos erstatning.dk følger vi udviklingen nøje, og vi mener, at udfærdigelsen af denne vejledning er et skridt i den rigtige retning for at sikre medarbejdere klarhed og indsigt i reglerne, som kan berettige til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.